Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleGroot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de ... Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende van de ... Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ... Staten van Zeelandt ... Translate
TypeBookTranslate
ImprintIn 's Graven-hage : By de weduwe, ende erfgenamen van wylen Hillebrandt Iacobsz van Wouw ...,Translate
Year1658-1797.Translate
Techniqueillustraties Translate
Sizein-2 Translate
Notep. 235 en p. 239 als p. 135 en p. 139, p. 491 en p. 492 als p. 493 en p. 494, p. 493 en p. 494 als p. 491 en p. 492Translate
AnnotationI. 1658. II. 1664. III. 1683. IV. 1705. V. 1725. VI. 1746. VII. 1770. VIII. 1795. IX. 1796. [X.] Repertorium/Register. 1797. Het vervolg op het 'Groot placaet-boeck' in 5 dl. uitgeg. door G. Luttenberg, te Zwolle 1837-39. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberWRT 47-358Translate