Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleOrdre by de vroetschap ende den gerechte der stadt Utrecht beraempt, nopende de commissie vande ghenen, die inde saken vande onmundigen ende van anderen hare goederen niet machtigh wesende selver te administreren, conform voorgaende des vroetschap resolutie vanden XXIIen Septemb. 1623 sullen worden gebruyckt, met instructie voor de mombers ende curateurs.Translate
TypePamphletTranslate
ImprintTot Utrecht : gedruckt by Salomon de Roy ...Translate
Year1636.Translate
Size20 cm. Translate
NoteongepagineerdTranslate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberPamflet UB 638Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate