Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitlePlacaet vande Heeren Staten van den Lande van Utrecht jegens verscheyden abusen, inconvenientien ende quade feyten, daer by die huysluyden ende anderen onder pretext van beterschap, uyt moetwillicheydt ofte andersins, haren gront-heeren ofte andere personen in ofte aen haren landen, huysen, ghewas, haven, plantagien ende goederen beschadigen.Translate
TypePamphletTranslate
EditionOp nieus Gedruckt conform de resolutie vanden XVIIIen. Augusti 1640.Translate
ImprintTot Utrecht : Ghedruckt by Amelis van PaddenburghTranslate
Year1651.Translate
Size19 cm (4-o) Translate
NoteongepagineerdTranslate
AnnotationDe ampliatie hierop is afzonderlijk beschreven; zie: Ampliatie ende naerder verclaringhe vanden placate vanden XXen. Aprilis 1592. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberPamflet UB 714 dl 1; S oct 2896 dl 56; 435 E 25 (Rariora) dl 7Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate