Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleDat spieghel der moniken Translate
AuthorDavid de Augusta.Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[S.l.]Translate
Year[1400-1410]Translate
Techniquepen-flourished initials Translate
Size212 x 149 mm. Translate
NoteDatering: ca. 1400-ca. 1410 Tweede Middelnederlandse vertaling van De exterioris et interioris hominis compositione, ook bekend als Profectus religiosorum, van David de Augusta. In de Middelnederlandse vertaling wordt boek I meestal aangeduid als "Spiegel der monniken" en boek II en III als "Profectus I-II" Bevat: 1. Dat spieghel der moniken (fol. 1r-17r). 2. Profectus (fol. 17r-171v)Translate
AnnotationSecond Middle Dutch translation of De exterioris et interioris hominis compositione, also known as Profectus religiosorum, by David de Augusta. In the Middle Dutch translation book I is usually called "Spiegel der monniken" and book II and III "Profectus I-II". Probably owned by the sisters of the common life (Grote huis), Groningen: fol. 171v: dit boeck hoert den susteren toe ynt groet huus by sante meertens kerchof. 1. Dat spieghel der moniken (ff. 1r-17r) -- 2. Profectus (ff. 17r-171v) Cite as: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 1020 (Hs 5 F 18). Leather binding. [P.A. Tiele], Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. p. 248. A. Cordoliani, 'Manuscrits Bernardins des Bibliothèques des anciens monastères d'Utrecht', in: Mélanges Saint Bernard. XXIVe congrès de l'association Bourguignonne des sociétés savantes. Dijon 1954, p. 399-407. p. 407 (fol. 2-17r). D. de Man, 'Een vermeend tractaat van Salome Sticken', in: Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. 20 (1927), p. 275-280. p. 275-280. J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Leiden 1972. Tweede herziene druk. p. 216. C. Smits, 'David van Augsburg en de invloed van zijn Profectus op de Moderne Devotie', in: Collectanea Franciscana Neerlandica 1 (1927), p. 171-203. p. 180-181. E. Verwijs, J. Verdam & F.A. Stoett, Middelnederlandsch woordenboek 10. Tekstcritiek ... en bouwstoffen ... 's-Gravenhage 1927-1941. Bouwstoffen 1038. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHs 5 F 18 (Hs. 1020)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate