Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title of descriptionKaart van het centrale deel van Holland, Isaak Tirion, 1745Translate
TitleNieuwe kaart van het Hoogheemraadschap van Rynland, als mede van Amstelland en het Waterschap van Woerden met alle de uitgeveende plassen droogmakeryen enz. tot opheldering van den Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden Translate
AuthorKeyser, Jacobus.Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:150.000].Translate
Region Rijnland (regio)Translate
ImprintTe Amst. : by Is. TirionTranslate
Year1745.Translate
Techniquekoperdiepdruk, in kleur Translate
Size33 x 38 cm Translate
Notekeerzijde in manuscript: 'N 47'Translate
AnnotationVerschenen in: 1. Nieuwe hand-atlas [...]. - Te Amsterdam : by Isaak Tirion [...], 1744 [i.e. ca. 1750-1770]; 2. Nieuwe en beknopte hand-atlas [...]. - Te Amsterdam : by Isaak Tirion [...], 1744 [i.e. ca. 1750-1770]; 3. Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren. - Amsterdam : Isaak Tirion, ná 1769; 4. Nieuwe kleine hand-atlas [...]. - Te Amsterdam : by J. de Groot, H. Warnars en de wed. P. Schouten [...], 1789; 5. Nieuwe en keurige reis-atlas door de XVII. Nederlanden [...]. - Te Amsterdam ; Leyden ; Dordrecht ; Harlingen : by J. de Groot, G. Warnars en de wed. P. Schouten ; S. en J. Luchtmans ; A. Blussé en Zoon ; V. van der Plaats, 1789; 6. Nieuwe en keurige reis-atlas door de XVII. Nederlanden [...]. - Te Amsterdam ; Leyden ; Dordrecht ; Harlingen : by J. de Groot en G. Warnars en de wed. P. Schouten ; S. en J. Luchtmans ; A. Blussé en Zoon ; V. van der Plaats, 1793; 7. Nieuwe en keurige reis-atlas door de XVII. Nederlanden [...]. - Te Amsterdam ; Leyden ; Dordrecht ; Harlingen : by J. de Groot en G. Warnars ; S. en J. Luchtmans ; A. Blussé en Zoon ; V. van der Plaats, 1794; 8. Nieuwe en keurige reis-atlas door de XVII. Nederlanden [...]. - Te Leyden ; Dordrecht ; Amsterdam : by S. en J. Luchtmans ; A. Blussé en Zoon ; G. Warnars, 1804; 9. Nieuwe hand-atlas [...]. - [Amsterdam : Covens & Mortier, ca. 1808]; [10.]Nieuwe hand-atlas [...]. - [Amsterdam : Covens & Mortier, ca. 1813] (keerzijde in manuscript: 'N 47'). Geen typografische tekst op de keerzijde. Met schaalstok: 3000 Rynlandse roeden of 2 uuren gans. Koeman, 3, Tir 4 (47) Translate
CommentDeze kaart van het centrale deel van Holland geeft een treffend beeld van de ruimtelijke toestand van het gebied in het midden van de 18de eeuw. Zo vestigt de kaart volop de aandacht op de toenmalige verveningsactiviteiten in het veenweidegebied. Bij Katwijk is het 'Concept doorgraving' te zien, ten behoeve van de afwatering van de sinds de vroege Middeleeuwen verlande Oude Rijn. De kaart van Tirion heeft veel overeenkomsten met de derde editie van de wandkaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland uit 1746. Het afgebeelde gebied is vrijwel gelijk en vooral de weergave van de verveningsactiviteiten stemt overeen. Het lijkt er sterk op dat Tirion de wandkaart van Rijnland heeft benut voor de hier afgebeelde foliokaart. Tirion had gemakkelijk toegang tot die wandkaart, aangezien hij opdracht kreeg deze te drukken en van lijsten te voorzien. Op deze manier had hij ook de beschikking over de nieuwste informatie, die de landmeter Melchior Bolstra over Rijnland had verzameld. De foliokaart is echter op 1745 gedateerd, dus een jaar vóór de uitgave van de wandkaart van Rijnland. Een mogelijke verklaring is dat de hier afgebeelde kaart een latere en gewijzigde staat van de koperplaat betreft, waarbij het jaartal van de eerste staat bleef staan. Op diverse plekken binnen de verveningsgebieden zijn immers sporen zichtbaar van weggepoetste graveerlijnen. Ook lopen diverse ingetekende ontginningsstroken nogal onzorgvuldig door de toponiemen heen, bijvoorbeeld ten zuidwesten van het Braassemermeer. De kaart verscheen vanaf circa 1750 in atlassen van Tirion ('Hand-atlas') en vanaf 1789 in atlassen van diverse andere landelijke uitgevers ('Hand-atlas' of 'Reis-atlas'). De koperplaten van de 'Hand-atlas' kwamen uiteindelijk in handen van de firma Covens & Mortier, die rond 1808 en 1813 vrijwel ongewijzigde herdrukken publiceerde. Tot 1828 zat de atlas, waaronder de kaart van de hoogheemraadschappen, in het fonds van deze Amsterdamse uitgeverij.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKaart *Blonk* HOL-90Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate