Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleGroot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten, der ... Staten 's lands van Utrecht : mitsgaders van de ... Borgemeesteren en Vroedschap der stad Utrecht tot het jaar 1728 ingesloten. Verrykt met allerhande edicten van Keyzer Karel en Philips den tweeden, handvesten ... Alle ... by eengebragt, en met de nodige reg. voorzien Translate
TypeBookTranslate
ImprintTe Utrecht : by Jacob van PoolsumTranslate
Year1729-1733.Translate
Sizein-2. Translate
Notep. 102 als 10, p. 202 als p. 201, p. 532 als p. 528Translate
AnnotationDe delen I en III met gegraveerd titelblad: "Placaatboek 's lands van Utrecht (Utrecht 1729)"; dl. I met voortitel: Groot Utrechts placaatboek. Dl. IV o.d.t.: Generale inhoud van alle de placaten ... begrepen in ses registers, op het Groot Vtrechts Placaetboek. I,, II. (1729.) III, [IV]. (1733) Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberLB-GESRar475#3Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate