Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleGenerale inhoud van alle de placaten, ordonnantien, resolutien, statuten, edicten, handvesten, privilegien, en andere acten, begrepen in de ses registers op het Groot Utrechts Placaetboek.Translate
TypeBookTranslate
ImprintT'Utrecht : by Jacob van PoolsumTranslate
Year1733.Translate
Size21 cm (8-o) Translate
AnnotationVoor hoofdwerk zie: Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten, der edele mogende heeren Staten 's lands van Utrech mitsgaders van de ed. groot achtb. heeren borgemeesteren en vroedschap der stad Utrecht, tot het jaar 1728 ingesloten. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberLBGES:Rar475#reg aTranslate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate