Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleAlle de medicinale en chirurgicale werken mitsgaders Embryulcia Vera, beneffens het ampt en pligt der vroed-vrouwen, en bijsondere aanmerkingen de vrouwen en kinderen betreffende, : ofte ware oeffeningen der doode vruchten Translate
TypeBookTranslate
Imprintt'Amsterdam : by Jan ten Hoorn,Translate
Year1698.Translate
Techniqueill. Translate
Sizein-4. Translate
NoteDeeltitel: Embryulcia vera, ofte waare afhalinge eenes dooden vrugts, door de hand des heel-meesters neffens het Ampt en pligt der vroed-vrouwen, mitsgaders: Bysondere aanmerkingen de vrouwen en kinderen betreffende, paginering verspringt van p.113 naar p.314p.114-248 als p.314-448Translate
AnnotationBMN 1: 61 Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMil Hosp E 1161Translate