Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleEen grondigh onderwijs hoemen alder bequaemst sal cruijssen op het silverschip comende uijt Nova Hispania naer d'Manilha, onse schepen dese voijagie aennemende van hier over Tarnaten, ende uijt Tarnaten de reijse aenvangend in Februarij om met de N:W:Mousson langs de cust van Gilola door de straet Patientie, langs de Cust van Wedde naer de hoeck van Maba door Abel Tasmans passagie langhs de Cust van Nova Guinea, tot dat 50: a 60: mijlen bij oosten d'Eijlanden van de Ladronis ende alsdan sijn Cours N: aen doen tot de hooghte van 14: a 15 graeden doende dan d'Coers west aen, naer de voorgenoemde Eijlanden, ende voorts volgens dese gestijpelde passagie, dese passagie soude mede seer dienstig sijn om vroegh om de Noord tecomen, door de vriese straet ende voorts naer Tartarien Translate
AuthorTasman, Abel Janszoon,Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:3.500.000].Translate
Region New GuineaTranslate
Imprint[Plaats van productie niet vastgesteld]Translate
Year1644.Translate
Techniquems., in kleur Translate
Size75 x 109 cm Translate
AnnotationManuscriptkaart. Contemporaine kopie van de kaart van Tasmans ontdekkingen ten oosten der Filippijnen en Japan en aan de Noordkust van Nieuw-Guinea, gemaakt op verzoek van goeverneur-generaal Antonio van Diemen in september 1644. Linksmidden: 'Dese schepen die alhier gaan cruijssen dienden d'Eijlanden vande Philippinas niet naerder te comen als 50: a 60: mijlen, dat door oorsaeck wanneer het silver schip int gesicht creegen datmen het selve d'wal can affsnijden, onder de wal sijnde can sulcx niet wel geschieden, dat door Oorsaeck, dat tegens d'wal can aenloopen, ende het silver can dan wel geberght worden gelijck voor desen wel is gebleecken bij St. Michael ende de Swaen'. Verso: 'No: 8 Een aenwijsinge van Cruijssen op de silver schepen comende van Aqúa Púlco naer Manilha'. De Roever, Grote atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, dl. 3: Indische Archipel en Oceanië, p. 364-365 Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 627 (Dk50-3)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate