Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleAantekeningen bij: Eerste keuren vande draperye neeringhe der saeyen ende grogreynen, die ghereet werden binnen der stadt Delff (Delft, 1596) en: Eerste keuren ende ordonnantien, volghende de welcke binnen der stadt Delff ghereedt ende ghemaect zullen werden, saey ende cottoen-fusteynen, cottoen vierschachten, negenoogen, breede ende smalle doppen ... (Delft, 1596)Translate
TypeManuscriptTranslate
Year[ca. 1850]Translate
Size155 x 198 mm. Translate
Notedatering is schatting ongepagineerd aantekeningen in handschrift bij twee publicaties van de stad Delft, gedrukt in 1596 door Bruyn Harmansz SchinckelTranslate
AnnotationTe citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht L oct 3177. Los in doos bij convoluut met gedrukte werken. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberL oct 3177Translate