Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title of descriptionTranslate
TitleBrief van Rene Des Cartes, aen den vermaerden D. Gisbertus Voetius, inden welcken overwoghen worden twee boecken, onlangs voor den selven Voetius tot Utrecht uyt-gegeeven, den eenen geintituleert Confraternitas Mariana, ende het ander, Philosophia CartesianaTranslate
Parallel titleTranslate
TypeBookTranslate
NoteTranslate
PageTranslate
CommentTranslate
CommentTranslate
LocationLeidenTranslate
Call numberTHYSPF 4644Translate
CopyrightTranslate