Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleChronicon.Translate
AuthorPauw, Dirck Franckensz.Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[Nederland]Translate
Year[ca. 1770-ca. 1800]Translate
Size338 x 210 (290 x 154) mm Translate
AnnotationTitel volgens Tiele-Hulshof: Chronicon de episcopis Ultrajectinis. Auteur volgens Tiele-Hulshof: Johannes de Beka. Bewerking van de Chronographia van Johannes de Beka met een vervolg tot 1467 door Dirck Franckensz. Pauw. Afschrift vervaardigd op last van Pieter Bondam van een thans verloren handschrift. Dl. 4 bevat een collatie in het handschrift van Pieter Bondam van dit handschrift (dl. 1, fol. 1-77) met de gedrukte editie: Joannes de Beka ... et Wilhelmus Heda ... De episcopis Ultrajectinis / recogniti et notis historicis illustrati ab Arn. Buchelio. - Ultrajecti : ex officina Joannis a Doorn, 1643 (pag. 1-29). Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 1650. Kartonnen band. [A. Hulshof], Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae. II. Traiecti ad Rhenum 1909. p. 100-101. H. Bruch, 'Grafschrift en sterfjaar van Jacob van Maerlant', in: Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 5 (1951), p. 231-237. p. 432-433 (tekstuitgave p. 452-454). H. Bruch, 'De clerc uten Laghen Landen', in: Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 9 (1955), p. 38-48. p. 42. M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen. 's-Gravenhage 1981. (= Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap 2). nr. 10, 17, 218, 219, 368. J.D. Hintzen, 'Het Cronicon comitum Hollandiae et episcorum Ultraiectensium Johannis Gerbrandi a Leydis', in: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Reeks 5, 9 (1922), p. 131-143. p. 137. A. Hulshof, 'De biograaf van Jacoba van Beieren ontdekt', in: De gids 78/1 (1914), p. 379-385. p. 383-385. A.J. Maris, 'De sterfdata van heer Jan III (X) van Arkel en van zijn eerste echtgenote Mabella van Voorne', in: De Nederlandsche leeuw 88 (1971), p. 1-8. p. 1-8. T. Porck, 'De Brederodekroniek voor Yolande van Lalaing', in: Yolande van Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Brederode. Red. E. den Hartog & H. Wijsman. [Haarlem] 2009, p. 37 - 67. (= Jaarboek van de Kastelenstichting Holland en Zeeland 2009). p. 65, nt. 39 (fol. 79-80). J. Romein, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Haarlem 1932. Daarbij: H. Bruch, Supplement. Haarlem 1956. nr. 89,2. L.C.M. Schmedding, De regeering van Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht. Dissertatie UU. Leiden 1899. p. V-VII. C.P.H.M. Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in de tijd van Erasmus. Dissertatie Groningen. Hilversum 1988. (= Hollandse studiƫn 21). p. 55-56, 81, 105, 107, 125. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHs 8 B 15-17 (Hs 1650)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate