Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
>Georeferenties
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus
>Document in Worldcat
Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Recent gedigitaliseerd
>Ik doe een gok
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitelCaarte van het Ye; vertoonende des selfs diepte voor en ontrent Amsterdam Vertaal
AuteurHeyde, Nicolaes vander,Vertaal
MateriaalsoortMapVertaal
Schaal Schaal [ca. 1:8.000].Vertaal
Gebied Het IJ.Vertaal
Impressum[Amsterdam] : [uitgever niet vastgesteld]Vertaal
Jaar1674.Vertaal
Techniekkopergrav. Vertaal
Afmetingen50 x 142 cm Vertaal
AnnotatieInzet: Tafel der hoecken etc. Vertaal
CommentaarHet IJ vormde lange tijd de rechtstreekse verbinding van Amsterdam met de open zee. De scheepvaartroute liep via de Zuiderzee en Texel naar de Noordzee, maar de bevaarbaarheid verslechterde vanaf de 17de eeuw. Vooral bij Pampus was het ondiep en versperden schepen met veel diepgang meerdere malen de toegang tot het IJ. Het IJ zelf had soms ook te maken met ondieptes. Daarom werden regelmatig dieptepeilingen verricht om te beoordelen of de watergang voldoende bevaarbaar was. Deze kaart toont de resultaten van de dieptepeilingen in het jaar 1674. Die peilingen waren gedaan vanaf een bevroren IJ, zoals de titelcartouche rechtsboven duidelijk maakt. In de tabel naast de cartouche staan de wiskundige hoeken – meest op kerktorens – vermeld, die zijn gebruikt bij de driehoeksmeting. Het gedeelte van het IJ direct voor de stad Amsterdam was het belangrijkst voor de scheepvaart. Hier bevat de kaart de grootste dichtheid aan dieptecijfers. Het westelijk deel van het IJ is globaler, door middel van enkele dwarsraaien gepeild. De kaart is gemaakt door de landmeter Nicolaas van der Heyden (1640-1682), destijds opzichter van de schutsluizen en fortificatie van Amsterdam. Met de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal onder Koning Willem I (1814-1840) verloor het IJ aan betekenis voor zeevaartschepen. Het Noordzeekanaal – tussen Amsterdam en IJmuiden – in 1876 verkortte de route nog veel drastischer.Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurKAART: Moll 269 (Dk42-10)Vertaal
Volledige metadata als Marc21 XMLOpen Marc21 XML in nieuw venster Vertaal