Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus
>Document in Worldcat

Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Recent gedigitaliseerd
>Ik doe een gok
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitelOnomatomantie = Spera van Apuleius Plutonis.Vertaal
MateriaalsoortManuscriptVertaal
Jaar[ca. 1530]Vertaal
Afmetingen138 x 104 (105 x 90) mm. Vertaal
AnnotatieArtes teksten. Medisch handboek, bevattende o.a. recepten, prognoses, aantekeningen over koorts, buikloop etc., vogelspreuken op rijm, beschrijvingen van ziektebeelde, een medisch handboek. Voor een volledige inhoudsopgave zie: Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur / R. Jansen-Sieben. - P. 347-348; en: Een Hattems medisch vademecum uit de vroege zestiende eeuw / door W. L. Brakman. - In: Volkskunde ; jg. 86(1985), p. 87-88. Datering gebaseerd op watermerken: Briquet no. 8157, geattesteerd tussen 1524 en 1531 en Briquet no. 7205, geattesteerd tussen 1526 en 1536. In langdurige bruikleen van het Voerman Museum Hattem. Editie in druk: P. 1-15: De cirkel van Apuleius en verwante prognosemethode uit de vroege zestiende eeuw. - In: Miscellanea Neerlandica : opstellen voor Dr. Jan Descamp. - Leuven, 1987. - Dl. 2, p. 339-344. Editie in druk: P. 20, 29-31, 55-58, 69-72, 126-133, 136-138, 181-185, 191-194, 201: Een Hattems medisch vademecum uit de vroege zestiende eeuw / door W. L. Brakman. - In: Volkskunde ; jg. 86(1985) ; p. 85-102. Editie in druk: Vogelspreuken op p. 46, 47, 48, 51, 52, 61, 62, 73, 74, 75: Vogelspreuken op rijm uit de vroege zestiende eeuw / door W. L. Braekman. - In: Handelingen / Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. - Jg. 38(1984), p. 175-188. Jansen-Sieben H210 Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. Hattem C 4. 20121129. W.L. Braekman, 'Vogelspreuken op rijm uit de vroege zestiende eeuw'. in: Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 38 (1984), p. 175-188. W.L. Braekman, 'Een Hattems medisch vademecum uit de vroege zestiende eeuw', in: Volkskunde 86 (1985), p. 85-102. W.L. Braekman, 'De cirkel van Apuleius en verwante prognosemethode uit de vroege zestiende eeuw', in: Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, II. Onder red. van E. Cockx-Indestege & F. Hendrickx. Leuven 1987, p. 345-355. R. Jansen-Sieben, Repertorium van de middelnederlandse artes-literatuur. Utrecht 1989. p. 347-348. Vertaal
CommentaarMedisch handboek, bevattende o.a. recepten, prognoses, aantekeningen over koorts, buikloop, etc., vogelspreuken op rijm, beschrijvingen van ziektebeelden, astrologische teksten. Inclusief Onomatomantie (Spera van Apuleius Plutonis).Vertaal
CommentaarMedical handbook, including recipes, prognoses, notes on fever, diarrhoea, etc., bird spells in rhyme, notes on diseases, astological texts. Includes Onomatomanty (Spera of Apuleius Plutonis).Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurHSS: Hs Hattem C 4Vertaal
Volledige metadata als Marc21 XMLOpen Marc21 XML in nieuw venster Vertaal