Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleThresoor der zeevaert, inhoudende de geheele navigatie ende schip-vaert van de Oostersche, Westersche ende Middellantsche Zee, met alle de zee-caerten daer toe dienende. Insghelijcks het oude vermaerde lees-caertboeck van Wisbuy vermeerdert, ende van ontallijcke fauten en valsche coersen ghesuyvert. Mitsgaders de streckinghe van Ruslandt, ende inde Witte-zee tot Ombay in Laplant. Ende oock de streckinghe van de Middellantsche oft Levantsche Zee, door de griecxsche eylanden tot Trapezonde in Asien Translate
AuthorWaghenaer, Lucas JanszTranslate
TypeBookTranslate
EditionNu ten tweedemael vernieut ende vermeerdert.Translate
ImprintGedruckt 't Amstelredam, by Cornelis Claesz. op 't VVater, in 't Schrijf-boeck, voor Lucas Iansz. VVaghenaerTranslate
Year1596.Translate
Techniquezee-krt. in hsn. met de hand ingekleurd buiten de tekst, met de hand ingekleurde hsn. binnen de tekst. Translate
Size23 x 31 cm. Translate
AnnotationOp verso titelpagina: Het Thresoor vande zeevaert, ... = L'armaire de la navigation, ... Met apart titelblad: Beschryvinghe van die Middellantsche Zee, mitsgaders de streckinghe vande landen, ... - Met voornamelijk kustprofielen. Met talrijke kustprofielen. Alle kaarttitels in Nederlands en Frans. Ned. bibliogr. van land- en volkenkunde / P.A Tiele, nr. 1193 Atlantes Neerlandici, IV, Wag 17, p. 508 Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG: P qu 509 (Rariora)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate