Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus
>Document in Worldcat

Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Recent gedigitaliseerd
>Ik doe een gok
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitelCollectanea varia Vertaal
AuteurBuchelius, Arnoldus,Vertaal
MateriaalsoortManuscriptVertaal
Impressum[Utrecht]Vertaal
Jaar[ca. 1600-ca. 1623]Vertaal
Afmetingen192 x 145 (155 x 99) mm. Vertaal
AnnotatieFol. 112 ontbreekt. Voor gedrukte editie van: "Oorspronck, beginsel ende voortganck etc. van het convent int Geyn buyten Utrecht, bijeen vergadert door Jo. Buysling pater aldaer" zie de uitg. van L. G. Visscher. - Utrecht : Van der Monde, 1843. Fol. 1-9. Van Onser Vrouwen broerschap tot de Predicaren binnen Utrecht (1392-1568) -- Fol. 12-14. De Ciganis quos Heydenen vocamus -- Fol. 15-16. De donis pontificum Rom. -- Fol. 17. Fides violata et vindicata -- Fol. 22. De Tyberis inundatione -- Fol. 26. De fame & peste -- Fol. 28. De die natali -- Fol. 30. De piscibus fossilibus -- Fol. 32. De ciconeis -- Fol. 34. De pugna Gallorum Gallinac. : [brief van E. Puteanus aan Daniel Heinsius] -- Fol. 38. De publicanis et foeneratorib. -- Fol. 40. De principum occisoribus -- Fol. 42. De infelici proditorum exitu -- Fol. 44. De superstitione cucullae -- Fol. 46 De expiatione caedis -- Fol. 49. De noctividis -- Fol. 49v-53. Memorie van meest de goodscameren ende provens binnen Utrecht, 1620 -- Fol. 64-70. Epistolae Jos. Scaligeri ad Nic. Puppinck et Du Pui (1580-1588) [laatstgenoemde in het Frans] -- Fol. 70-92. Epistolae Jani Dousae ad Lamb. van der Burch (1582-1583) -- Fol. 93v. Epistola Er. Puteani ad Gisb. Lapp (1623) -- Fol. 96-105. Oorspronck, beginsel ende voortganck etc. van het convent int Geyn buyten Utrecht, bijeen vergadert door Jo. Buysling pater aldaer 1594 -- Fol. 111. De medicis -- Fol. 113v. Vuyt de resolutien vanden Capittele van Oudemunster tUtrecht -- Fol. 117-120. Lantcommanduren vanden duytschen huyse binnen Utrecht -- Fol. 121-122. De Barnoldo fundatore eccles. S. Petri et S. Joannis Trajec. Maur. Neoclesiani carmen. Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 1251 (Hs 7 E 10). Bevat ook onderdelen in het Nederlands en het Frans. Perkamenten band. Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. p. 298-299. H.M.J. Müter, 'Gijsbertus Lap van Waveren, historicus te Utrecht 1596-1647', in: Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland 1 (1959) p. 204-205 (tekstuitgave van p. 93v). B.A. Vermaseren, 'De werkzaamheid van Janus Dousa Sr. (+ 1604) als geschiedschrijver van Holland', in: Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 69 (1954), p. 49-107. p. 73-81 (tekstuitgave van fol. 77v-84r), 96-103 (tekstuitgave van fol. 84v-90v). Vertaal
CommentaarVerzameling van afschriften van verschillende bronnen, teksten en brieven.Samengesteld en geschreven tussen ca. 1600 en 1623 door Arnoldus Buchelius.Vertaal
CommentaarCollection of copies of various sources, texts and letters. Compiled and written by Arnoldus Buchelius between c. 1600 and c. 1623.Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurMAG: Hs 7 E 10Vertaal
Volledige metadata als Marc21 XMLOpen Marc21 XML in nieuw venster Vertaal