Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleWarachtige anwijsing met stippelen van[de] tocht gedaen van Syn Excellentie Mauritij van Nassouwen met den Leger vande Edelmogende Heeren Staten Generael der Vereenichde Provincien, anno 1602 doort landt van Luyck ende int wederkeeren door Brabant, alsoo inde Kaert gesien wort, tot voor de Graef Translate
AuthorBalthasar, Floris,Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:460.000].Translate
Region De Peel.Translate
Imprint[Amsterdam] : [Johannes Janssonius]Translate
Year[1619]Translate
Techniquekopergrav. Translate
Size20 x 32 cm. Translate
AnnotationUit: J. Orlers, Warachtige beschryvinghe van alle de belegeringhen ende victories ... door ... Maurits van Nassau, Leiden, 1619. Met schaalstok (miliaria Brabantia et Germania). Translate
CommentDeze meetkundig niet erg betrouwbare kaart toont een geografisch overzicht van de veldtocht van Prins Maurits van Oranje in het jaar 1602. De kaart is ontworpen door de landmeter Floris Balthasars van Berckenrode (1562/63-1616), en mogelijk eerst los uitgegeven. Later werd de kaart opgenomen in J. Orlers, 'Warachtige beschryvinghe van alle de belegeringhen ende victories […] door […] Maurits van Nassau' (Leiden, 1619). Met stippellijnen zijn de verschillende routes van de drie korpsen, waaruit de legermacht van Maurits was opgebouwd, ingetekend. In de weergave van de stippellijnen is geen onderscheid gemaakt voor wat betreft lijnstijl of –vorm. Dit bevordert de leesbaarheid niet, hoewel op tal van plaatsen met een cijfer het desbetreffende korps is aangeduid. Het toevoegen van een kleur aan de route van een specifieke legereenheid had ook kunnen bijdragen aan een betere leesbaarheid van de kaart.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 679 (Dk44-5)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate