Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
>Georeferenties
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus
>Document in Worldcat
Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Recent gedigitaliseerd
>Ik doe een gok
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitelPlaan vande dissante of landing in Spangien voor Cadix met de campementen en marse door den Hertog van Ormont en den Generaal Majoor en Baron de Spar gedaan ceedert den 26 Augustus tot den 27. Septem[be]r anno 1702 Vertaal
MateriaalsoortMapVertaal
Schaal Schaal [ca. 1:48.200].Vertaal
Gebied Cádiz.Vertaal
ImpressumIn S'Hage : bij Anna BeekVertaal
Jaar[ca. 1702]Vertaal
Techniekkopergrav. Vertaal
Afmetingen48 x 72 cm. Vertaal
AnnotatieMet privilege. Legenda (A-Q). Vertaal
CommentaarDeze mooi geïllustreerde kaart biedt een beeld van de krijgsverrichtingen rond de Spaanse stad Cádiz tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713). Twistpunt in die Europese oorlog was de erfopvolging van de kinderloze Spaanse koning Karel II in 1700. De Franse zonnekoning Lodewijk XIV stond, geholpen door Beieren en Spanje, tegenover de geallieerde legers van Engeland, de Republiek der Verenigde Nederlanden, de Duitse keizer, Pruisen en de Oostenrijkse Habsburgers. Een bloedige oorlog was het gevolg, waarbij allerlei Europese plaatsen zwaar belegerd werden of het toneel waren van grote veldslagen. Ook de havenplaats Cádiz kon het oorlogsgeweld niet ontlopen. In de zogeheten Slag bij Cádiz probeerden Engels-Nederlandse troepen in augustus en september 1702 de stad te veroveren. Het was namelijk een strategisch belangrijke plaats en een knooppunt in de handel met de Nieuwe Wereld. Met een grote oorlogsvloot – vijftig oorlogsbodems en ruim honderd transportschepen – en met 14.000 soldaten werd onder bevel van admiraal Rooke en hertog Ormonde in juli en augustus koers gezet naar de Spaanse zuidkust. In de buurt van Fort St. Catherine gingen de geallieerde troepen op 26 augustus vervolgens aan land. Cádiz beschikte over een niet al te groot garnizoen, dat ook nog eens slecht bewapend was. Hulp kwam er echter uit de hoek van de welvarende steden Cordoba en Sevilla. Cádiz ontving op die manier een paar honderd cavaleristen en enkele duizenden soldaten. Verder werd de haven van de stad versterkt en liet men twee schepen afzinken ter versperring van de toegang. Deze tegenmaatregelen sorteerden zeker effect. De geallieerden boekten in hun opmars naar Cádiz maar weinig vooruitgang. De forten Matagorda en Puntales, die de ingang van de baai controleerden, bleven in Spaans-Franse handen. Op 26 september 1702 besloten de Engels-Nederlandse troepen daarom tot inscheping en werd de terugtocht zonder het bereiken van enig resultaat aanvaard. Ook een plan om Cádiz te bombarderen bleek vanwege slecht weer niet haalbaar. De voorgenomen verovering van Cádiz was op een regelrechte mislukking uitgelopen … Op de kaart staan de belangrijkste locaties van de Slag bij Cádiz weergegeven. Op die manier konden kopers van de kaart zich een beeld vormen van alle krijgshandelingen. De kaart is gepubliceerd door de Haagse uitgever Anna Beek (1657-ná 1717). Zij was een specialist op het gebied van kaarten van veldslagen en belegeringen. In het begin van de 18de eeuw bracht zij ongeveer zestig van dit soort kaarten op de markt. Het ontwerp voor de kaart is afkomstig van de ingenieur L. Du Mée; Jan van Call droeg zorg voor de gravure. De kaart was vooral bedoeld voor de beeldvorming. Meetkundig is het document weinig betrouwbaar.Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurKAART: Moll 730 (Dk44-7)Vertaal
Volledige metadata als Marc21 XMLOpen Marc21 XML in nieuw venster Vertaal