Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleApophthegmata.Translate
AuthorPlutarchus,Translate
TypeBookTranslate
Imprint[Utrecht : Nicolaus Ketelaer en Gerardus de Leempt]Translate
Year[1473-1474]Translate
Sizein-2. Translate
AnnotationVertaald door Francesco Filelfo. De afbeeldingen op de CD-ROM 'Illustrated ISTC' zijn afkomstig uit signatuur: KBH 168 E 21. Full-text Microfiche: Incunabula: The Printing Revolution in Europe 1455-1500, Unit 25 -Italian Humanism Part II, IH 159 (Research Publications (Primary Source Media) Reading, 1997). Bevat (ook): Francesco Petrarca, De vera sapientia (Ydiota) Goff P818 HC 13138 GfT 245 Camp-Kron 1423 ILC 1782 Pell Ms 9567 (9391) CIBN P-482 Elliott-Loose 445 IDL 3744 Borm 2189 Hubay(Würzburg) 1750 Voull(B) 4942,5 BMC IX 8 GW M34393 Holtrop BRH I 34 Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Koninklijke Bibliotheek in het kader van het Google Books-project. Translate
CommentDe hier gedigitaliseerde incunabel bevat de 'Apophthegmata' van Plutarchus. Plutarchus was een belangrijke Griekse historiograaf en filosoof uit de 1ste en 2de eeuw na Christus. Hij kreeg zijn filosofische opleiding in Athene bij de Academia van Plato. Toch zou Plutarchus zich in zijn latere werk afzetten tegen de zogeheten epicuristen en stoïcijnen en behoorde hij eerder tot de eclectici. Hij verkeerde in hogere gremia en had goede contacten met de Romeinen, waaronder Trajanus en Hadrianus. Als auteur kan Plutarchus bogen op een omvangrijk oeuvre, dat grotendeels bewaard is gebleven. Al in zijn eigen tijd waren zijn publicaties erg populair. Plutarchus had een zeer brede belangstelling, doch hij miste de kritische instelling van een goed historicus. De 'Apophthegmata' is onderdeel van Plutarchus’ 'Moralia' ('Ethika' in het Grieks), een eclectische collectie van 78 essays, anekdoten en getranscribeerde speeches. Ze bieden inzicht in het Griekse en Romeinse leven, maar zijn evengoed tijdloos in hun moraal. De essays vonden daarom ook veel weerklank bij diverse generaties Europeanen, waaronder de humanisten uit de Renaissance en de filosofen van de Verlichting. In het werk komt bijvoorbeeld ook voor het eerst het probleem van de kip en het ei naar voren. De 'Apophthegmata' vormt een convoluut met 'De vera sapientia' van Nicolaus Cusanus of Nicolaas van Cusa (1401-1464), een Duitse theoloog, filosoof, wetenschapper en humanist. Deze tekst handelt over wijsheid en kennis. Het convoluut zit in een oorspronkelijke kalfslerenband, afkomstig uit de binderij van het Utrechtse Regulierenklooster. Kenmerkend voor deze binderij zijn de stempels binnen een patroon van driedubbele filetlijnen.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG: W fol 141 (Rariora) dl 1Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate