Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleDe recensent voor vrouwen.Translate
TypeJournal VolumeTranslate
Imprint[Amsterdam] : [J. Allart],Translate
Year1795.Translate
Techniqueillustraties Translate
Size20 cm Translate
NoteAfl. I en IITranslate
AnnotationTussen pagina 28 en 29 een blad met gedrukte muziek. Voordehandse titel -- Voorwoord, ondertekend door de uitgever -- Pagina [III]-VIII: Aan Amelia*** -- No. I., pagina [1]-44: boekbesprekingen: Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen / door Johannes Florentius Martinet; Aandachts-Boek voor vrouwen / door F.G. Marezoll; De geschiedenis der menschheid / door Petronella Moens; Lady Johanna Graij : treurspel / door Mr. Rhynvis Feith; Redevoering over den invloed der waare Verlichting op het lot der vrouwen en het huwelijksgeluk / door Jacobus Ketelaar -- Mengelwerk: pagina [1]-6: Over de bestemming der vrouwen; pagina [7]-15: Levens-schets van Anna Maria van Schuurman; pagina [16]-22: Merkwaardige berichten wegens de vijf waereld-delen, over Europa; pagina [23]-25: De Kalif en de Dervis : eene Oostersche geschiedenis; pagina [26]-28: Mopsus : een oud Arkadisch tafereel; pagina [29]-32: Ode aan God, na een onweder / naar het Hoogduitsch van Moses Mendels-zoon en op muziek gesteld -- No. II. pagina [45]-86: boekbesprekingen: Huisboek voor vaderlandsche huizgezinnen / door J.F. Martinet (vervolg en slot van bladz. 15); De vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden / door Jan Wagenaar; Beknopte natuurlijke historie der zoogende dieren / door J.D. Pasteur; Het lijden der Ortenbergsche familie / door A. van Kotzebue; Catharina Herman : tooneelspel / door Mr. Jan Jacob Vereul -- [Vervolg mengelwerk:] pagina [33]-39: Over de bestemming der vrouwen; pagina [40]-44: De eenzaamheid; pagina [45]-47: Merkwaardige berichten wegens de vijf waereld-delen, over Asia; pagina [48]-57: De braave zoon; pagina [58]-62: Bericht wegens den merkwaardigen graf-steen te Hindelbank; pagina [63]-64: Iets over den joujou de NormandieĢˆ; pagina [65]-67: Bijzonderheden eener Parijsche fruitvrouw; pagina [68]-70: Edel gedrag eener vrouw van Sachsenhausen, bij de inneming der stad Frankfort, in 1794; pagina [71]-72: Huwelijk-zang. Lotte Eilskov Jensen, Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt': vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw. Hilversum, 2001. Ook verschenen als proefschrift Amsterdam. P. 42, 45, 52, 91 Niet verder verschenen. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberBr *CXLIII* dl 4Translate