Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleBellerophon of lust tot wysheyt : door sinne-beelden leerlijck vertoont : waer by zijn gevoeght De vrolijcke stemmen of stichtige en vermaecklijcke liedekens en dichten, genomen uyt de geoorlofde vrolickheydt, tot opweckinge der goede zeden : waer by noch konnen ghebonden werden, het tweede deel Urania of hemel-sang, als mede het derde deel, Gesang der zeden, van den selfden auteur Translate
AuthorPers, Dirck Pietersz,Translate
TypeBookTranslate
Imprintt'Amstelredam : bij Willem van BeaumontTranslate
Year1662.Translate
Techniqueill. Translate
Size8-o. Translate
AnnotationDl. 2 (De laatste vernieuwde urania) en 3 (Gesangh der zeeden) zijn afzonderlijk beschreven. Landwehr, Emblem books Low C. 487 Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberLBKUN:RAR LMY PERS 1 CONV 1Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate