Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitlePsalterium : accedunt litaniae, officia defunctorum, hymni per annum, cet. ... cum notis musicisTranslate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[Utrecht]Translate
Year[1325-1350].Translate
Techniquepen-flourished initials (?), miniature (?) and several drawings : Translate
Size330 x 220 mm. Translate
NoteTekst in kneepTranslate
AnnotationPreliminary titel. The manuscript contains a note by Alfardus de Montfoerd, stating that he was made a canon in 1439 (f.1r). With music notation. Cite as: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 418 (Hs 3 J 5). Also available in online version. P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. P. 141. A. Hulshof, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae. II. Traiecti ad Rhenum 1909. P. 65. M.M. van Petersen-Van Delft, Tropen in Utrechtse manuscripten. Doctoraalscriptie, Univ. Utrecht, ca. 1960. P. 48-54. M. Huglo, Les tonaires: inventaire, analyse, camparaison. Dissertatie Parijs. Paris 1971. (= Publications de la société Française de musicologie, Sér. 3, 2). P. 427. G. Gerritsen-Geywitz, 'Kaarsvet en kerkwijding', in: Rapiarijs. Een afscheidsbundel voor Hans van Dijk. Onder red. van S. Buitink, A.M.J. van Buuren & I. Spijker. Utrecht 1987, p. 45-47. (= Ruygh-bewerp 16). P. 47. A. Kersten, Beschrijving van handschrift 418, Psalterium, Universiteitsbibliotheek, Utrecht.Scriptie Muziekwetenschap, Univ. Utrecht, 1989. K. van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage 1989. P. 5 nr. 11, afb. 61-63. Utrecht tussen kerk en staat. Onder red. van R.E.V. Stuip & C. Vellekoop. Hilversum 1991. P. 231. K. Vellekoop (Ed.), Liber ordinarius Sancte Marie Traiectensis. The Ordinal of St Mary's Church, Utrecht (Ms. London, British Library, Add. 9769). Ed. by K. Vellekoop. Delft 1996. (= Documenta et archivalia ad historiam musicae Neerlandicae 6). P. 17. I. de Loos, 'Plange quasi virgo. An Archaeological study of the Utrecht responsory tradition', in: The Di Martinelli Music Collection. Musical Life in Collegiate Churches in the Low Countries and Europe. Chant and Polyphony. Colloquium Proceedings 1997-1998. Eds. B. Bouckaert & E. Schreurs. Leuven 2000, p. 169-191. (= Yearbook of the Alamire Foundation 4). P. 174, 186. G. Gerritsen-Geywitz, 'Sichel, Krause und lange Linien. Utrechter Fleuronnée im zweiten Viertel des f©ơnfzehnten Jahrhunderts', in: Quaerendo 33 (2003) 1-2. P. 108 nt. 27. G. Gerritsen-Geywitz, 'Die Chorbücher des Utrechter Marienkapitels aus kodikologischer sicht', in: Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 53 (2003) 1-2. P. 277, passim. G. & W. Gerritsen, 'De Ordinarius van Sint-Salvator. Codicologische en editietechnische aspecten', in: Meer dan muziek alleen. In memoriam Kees Vellekoop. Onder red. van R.E.V. Stuip. Hilversum 2004. P. 96. P. Burkhart, Die Gotischen Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart. Textband. Wiesbaden 2005. (= Katalog der Illuminierten Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart 3, Vom späten 13. bis zum frühen 15. Jahrhundert 2). P. 87. G. Gerritsen-Geywitz, 'Veertiende-eeuws Utrechts penwerk', in: Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek. Zutphen 2007, p. 101-112. (=Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, N.R., 8). P. 106. I. de Loos, 'Attributions and re-attributions. Origin and function of liturgical manuscripts from the Low Countries', in: Manuscript studies in the Low Countries. Proceedings of the "Groninger Codicologendagen" in Friesland, 2002. Ed. By A.M.W. As-Vijvers, J.M.M. Hermans & G.C. Huisman. Groningen/Leeuwarden 2008, p. 283-306 (= Boekhistorische reeks 3). P. 299. B. Jaski, 'Een codicologische queeste naar de oudste handschriften en handschriftfragmenten uit de bibliotheek van de Paulusabdij', in: De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Red. H. van Engen & K. van Vliet. Hilversum 2012, p. 103-169 (= Middeleeuwse studies en bronnen 130). P. 146 nt. 127. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 3 J 5 folTranslate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate