Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleAntiphonale.Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[Utrecht?]Translate
Year[1130-1450]Translate
Size325 x 255 mm. Translate
AnnotationRetro-invoer Handschriften UB Utrecht. Datering: fol. 5-135, 152-233: 12de eeuw; fol. 142-151: toevoegingen uit de 13de eeuw; fol. 136-141: toevoegingen uit de eerste helft van de 14de eeuw; fol.1-4 en 234-242: toevoegingen uit de tweede helft van de 14de eeuw; fol. 243-256: toevoegingen uit de eerste helft van de 15de eeuw. Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 406 (Hs 3 J 7). Also available in online version. P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. P. 406. J. van Mierlo Jr. S.J., 'Een Utrechts Antiphonarium. Bijdrage tot de geschiedenis van het liturgisch drama in de Nederlanden'. In: Leuvensche bijdragen, 8 (1908-1909). P. 1-75. A. Hulshof, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae. II. Traiecti ad Rhenum 1909. P. 63-64. Corpus scriptorum de musica 4. Ed. G. Reaney. Rome 1955. P. 64. M.M. van Petersen-Van Delft, Tropen in Utrechtse manuscripten. Doctoraalscriptie, Univ. Utrecht, ca. 1960. P. 48-54, 55-56. Het Adriaansofficie. Critische uitgave volgens Ms. Utr. UB. 406 door een team van candidaten in de Muziekwetenschap o.l.v. H. Wagenaar-Nolthenius. Utrecht 1968. (= Scripta musicologica Ultrajectina) 2). R.J. de Neeve, Historia de transfiguracione Ihesu Christi. Critische uitgave volgens Ms. Utr. UB 406. Utrecht 1971 (gestencild). (= Scripta musicologica Ultrajectina. Werkstukken van Utrechtse musicologen 3). Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984. Utrecht 1984. P. 143-144 nr. 57. I. de Loos, Antifonale Utrecht, Universiteitsbibliotheek 406. Scriptie Universiteit Leiden, Westerse paleografie en handschriftenkunde, 1986. I. de Loos, De muzieknotatie van Ms. Utrecht U.B. 406. Doctoraalscriptie Muziekwetenschap Universiteit Utrecht, 1987. F. Lochner, La culture musicale de l'abbay d'Echternach au Moyen Age. Dissertatie Univ. Libre, Brussel. 2 vols. Brussel 1987-1988. Vol. 2, Annexes II-IV (transcriptie van Willibrord officie van Hs. 406). I. de Loos, 'Het manuscript Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 406', in: Tijdschrift voor gregoriaans, 13 (1988), nr. 2, p. 55-62. M. van Vlierden, Utrecht een hemel op aarde. Tent. cat. Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht. Zutphen 1988. (= Clavis kunsthistorische monografieën 6). P. 80 nr. 90, afb. op p. 80 [fol. 111v]. I. de Loos, 'Der Neumenbuchstabe S als chromnatisches Zeichen im Antiphonale Utrecht, Universitätsbibliothek 406, aus dem 12. Jahrhundert'. In: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse muziekgeschiedenis, 31 (1989). P. 5-27. K. van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage 1989. P. 4 nr. 6, afb. 42-46. I. de Loos, 'De neumletter S als chromatische aanwijzing in het Antifonale Utrecht, UB, 406', in: Tijdschrift voor gregoriaans, 15 (1990), nr. 2, p. 50-55. In natali Sancti Willibrordi primi Traiectensis Ecclesiae Archiepiscopi. Metten van Sint Willibrord. Antifonen en responsories uit het Antifonale van Utrecht XIIe eeuw Utrecht UB 406. Schola cantorum 'Karolus Magnus', dirigent Fred Schneyderberg. Nijmegen 1990. I. de Loos, Voorlopige inventaris van de Antifonales Utrecht UB 406 en 407, Karlruhe Aug. Perg. 60 en het Antifonale uit St. Denis (Parijs BN 17296). Typoscript, 1991. A.M. J. Zijlstra, Tractatus de musica et tonarius, e codice Bibliothecae Universitatis Ultraiectensis (Utrecht UB 406). Uitgave onder red. van A. M. J. Zijlstra. Utrecht 1993. (editie van: fol. 228v-233v). I. de Loos, Langzaam en slaperig: een studie naar de uitvoeringspraktijk van het officie-repertoire aan de hand van de responsories van de eerste Vastenzondag. Scriptie voor het examen Gregoriaans-B, Rijksconservatorium, Maastricht. J.F.H. de Loos, Duitse en Nederlandse muzieknotaties in de 12e en 13e eeuw. Dissertatie Universiteit Utrecht. Utrecht 1996. P. 251-259, passim. I. de Loos, 'Ein Beispiel der Computeranalyse mittelalterliche Neumen: das Quilisma im Antophonar U 406 (12. Jh.)'. In: Musicologica Austriaca, 14/15 (1996), p. 173-181. (= Gregorianik. Studien zu Notation und Auffuhrungspraxis). Ch. Downey, An Utrecht Antiphoner. Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit 406 (3.J.7). Printouts from an Index in Machine-readable form. A Cantus Index. Ed. by R. Steiner. Ottawa 1997. (= Musicological studies, LV, 6). Utrecht Bibliotheek der Rijksuniversiteit MS 406 (3.J.7). Introd. by I. de Loos, Index by Ch. Downey, ed. by R. Steiner. Ottawa 1997 (Facsimil©♭ ed.) (= Publications of mediaeval manuscripts 21). I. de Loos, 'Het Gregoriaans in de Lage Landen'. In: Musica Antiqua, 16 (1999). P. 5-13. I. de Loos, 'The transmission of the Responsoria prolixa according to the manuscripts of the St. Mary's Church Utrecht', in: Tijdschrift van de Kon. Vereniging voor de Nederlandse muziekgeschiedenis, 49 (1999). P. 5-31. I. de Loos, 'Plange quasi virgo. An Archaeological study of the Utrecht responsory tradition', in: The Di Martinelli Music Collection. Musical Life in Collegiate Churches in the Low Countries and Europe. Chant and Polyphony. Colloquium Proceedings 1997-1998. Eds. B. Bouckaert & E. Schreurs. Leuven 2000, p. 169-191. (= Yearbook of the Alamire Foundation 4). G. Gerritsen-Geywitz, 'Die Chorbücher des Utrechter Marienkapitels aus kodikologischer sicht', in: Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 53 (2003) 1-2. P. 277- 312. B. Jaski, 'Een codicologische queeste naar de oudste handschriften en handschriftfragmenten uit de bibliotheek van de Paulusabdij', in: De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Red. H. van Engen & K. van Vliet. Hilversum 2012, p. 103-169 (= Middeleeuwse studies en bronnen 130). p. 105 nt. 15, 146. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 3 J 7 folTranslate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate