Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleLiber de passionibus animae Translate
AuthorDionysius Carthusianus,Translate
TypeManuscriptTranslate
ImprintUtrecht : Karthuizerklooster Nieuwlicht of BloemendaalTranslate
Year1510.Translate
Techniqueill. Translate
Size251 x 168 (170 x 125) mm. Translate
AnnotationBevat behalve Dionysii Carthusiensis Liber de passionibus animae (fol. 1r-48r) ook: ejusdem Liber de divina essentia (fol. 48r-110r). Door twee kopiisten geschreven: fol. 1r-45r in een cursiva door een onbekende kopiist, vanaf fol 45r tot het einde door Wermbold van Leiden in een hybrida (fol. 108v: Explicit liber fratris dyonisii de divina essentia feliciter completus per fratrem wermboldum de Leydis. Anno 1510.). Illustrations: Penwerkinitialen met penwerkversiering, deels in Utrechtse stijl. Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 198. Also available in online version. Contemporaine leren band over houten platten, blindgestempeld met diagonale tripellijnen in een rechthoekig kader van tripellijnen, stempels in iedere driehoek van de kruisende diagonalen en op en bij de snijpunten van diagonalen en rechthoek, restant van een klampsluiting, rug is vernieuwd, band gerepareerd in 1961. P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum. Hagae Comitis 1887. p. 63. J.P. Gumbert, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Vol. 2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et Suppl. au tome premier. Leiden etc. 1988. p. 190 (sub nr. 654), 192 nr. 661, pl. 861. K. Emery Jr., 'Dionysii Cartusiensis bibliotheca et manuscripta: prologue and queries', in: Analecta Cartusiana … (1982), p. 145-147. p. 146-147. Dionysius Cartusiensis, Opera selecta. I: K. Emery Jr., Prolegomena: Bibliotheca manuscripta. Pts. 1A-1B. Studia bibliographica. (= Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 121-121A). p. 201. J.P. Gumbert, Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert. Leiden 1974. p. 286. A. Hulshof & M.J. Schretlen, De kunst der oude boekbinders. XVde en XVIde eeuwsche boekbanden in de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek. Utrecht 1921. p. 7. H.J.J. Scholtens, 'De priors van het Kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht'. In: Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 53 (1929), p. 302-357. p. 332 (over Wermbold van Leiden). Band behandeld met 'Cire 212' mrt. 1990 Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 4 E 7Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate