Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleVita sancti Martini Translate
AuthorSulpicius Severus,Translate
TypeManuscriptTranslate
Year[ca. 1050-1150]Translate
Techniqueill. Translate
Size337 x 220 (255 x 150) mm. Translate
AnnotationBevat behalve Sulpicii Severi Vita sancti Martini (fol. 1v-22r) ook: Sancti Martini Liber de Trinitate (fol. 22r-23r), Gregorii Turonensis Sermones IV de transitu sancti Martini (fol. 23r-26v), Sulpicii Severi Epistolae III (de eodem argumento) (fol. 26v-31v), De transitu sancti Martini (fol. 31v-33v), Sulpicii Severi Dialogi III sive vitae sancti Martini liber II-IV (fol. 33v-68v), Vita sancti Briccii (fol. 68v-70r), Sermo in festivitate omnium sanctorum (fol. 70v-75r). Auteur van de Vita sancti Briccius is Sulpicius Severus (laatste hoofdstuk van diens Vita sancti Martini). Auteur van Sermo in festivitate omnium sanctorum is Beda Venerabilis (zie Migne, PL 94, 452-455). Waarschijnlijk in de Noordelijke Nederlanden (Utrecht?) vervaardigd. Ook bekend als: Martinellum. Waarschijnlijk afkomstig van het kapittel van St. Maarten (Domkapittel). Illustrations: "Pendrawn" initialen, arabeske initialen. Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 122 (Hs 2 A 7). Also available in online version. Binding note: Hs 2 A 7 dl 1 (fol. 1-75). 15de eeuwse band, leer over houten platten, twee koperen klampsluitingen. [P.A. Tiele], Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. p. 36-37. [A. Hulshof], Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae. II. Traiecti ad Rhenum 1909. p. 10-11. A. Hoffmann, Le culte millénaire de s. Willibrord. Le témoignage des manuscrits', in: Abteistadt Echternach. Festschrift Georges Kiesel. [Hrsg. von] P. Schritz & A. Hoffmann. Luxembourg 1981, p. 189-201. p. 192. B. Jaski, 'Een codicologische queeste naar de oudste handschriften en handschriftfragmenten uit de bibliotheek van de Paulusabdij', in: De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Red. H. van Engen & K. van Vliet. Hilversum 2012, p. 103-169 (= Middeleeuwse studies en bronnen 130). p. 105 nt. 16, p. 126 nt. 106. G.I. Lieftinck, Bisschop Bernold (1027-1054) en zijn geschenken aan de Utrechtse kerken. Oratie Rijksuniversiteit Leiden. Groningen etc. 1948. p. 13-15. J. Oliver, 'The French gothic style in Cologne: manuscripts before Johannes von Valkenburg', in: Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, I. Onder red. van E. Cockx-Indestege & F. Hendrickx. Leuven 1987, p. 381-396. p. 384 nt. 8. K. van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage 1989. p. 3 nr. 2, afb. 21-27. J.G. van Gelder, 'Een 13e eeuws Psalterium met een Utrechtse kalender', in: Nederlands kunsthistorisch jaarboek 6 (1955), p. 57-76. p. 60. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHs 2 A 7 dl 1 (fol. 1-75)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate