Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleRosarium Jesu et Mariae.Translate
AuthorJacobus,Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[Utrecht] : [Benedictijner-Abdij van S. Paulus?]Translate
Year[ca. 1475]Translate
Techniqueill. Translate
Size203 x 145 (142 x 95) mm. Translate
AnnotationAuteur is Jacobus van Gruitrode. Bevat ook een Lamentatio (fol. 250v-251v) geschreven door dezelfde kopiist (Incipit: Quis dabit capiti meo aquam ...). Fol. 94r-251v van het convoluut. Illustrations: Penwerkinitiaal met penwerkversiering in Zuidhollandse stijl. Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 170. Binding note: Hs 4 H 10 dl 2 (fol. 94r-251v). Contemporaine band, leer over houten platten, blindgestempeld met ruitpatroon van diagonale dubbele filetlijnen, voorzien van verschillende stempels waaronder enige van de Paulus-abdij, resten van twee koperen klampsluitingen, rug is vernieuwd. [P.A. Tiele], Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. p. 52. [A. Hulshof], Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae. II. Traiecti ad Rhenum 1909. p. 19-20. J.P. Gumbert, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Vol. 2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et Suppl. au tome premier. Leiden etc. 1988. p. 187-188 nr. 649, pl. 771b. J. Deschamps, 'De lange en de korte redactie van het Rosarium Jesu et Mariae van de kartuizer Jacobus van Gruitrode en de Middelnederlandse vertaling van de korte redactie', in: Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven, aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruys. Uitgeg. door Chr. de Backer, A.J. Geuts & A.G. Weiler. Nijmegen/Grave 1985, p. 105-128. p. 114-115. J. Deschamps, 'Middelnederlandse vertalingen en bewerkingen van werken van de kartuizer Jacobus van Gruitrode', in: Hulde-album Dr. F. van Vinckenroye. Hasselt 1985, p. 67-81. p. 74 (fol. 93-249v). Dionysius Cartusiensis, Opera selecta. I: K. Emery Jr., Prolegomena: Bibliotheca manuscripta. Pts. 1A-1B. Studia bibliographica. (= Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 121-121A). p. 199. B. Jaski, 'Een codicologische queeste naar de oudste handschriften en handschriftfragmenten uit de bibliotheek van de Paulusabdij', in: De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Red. H. van Engen & K. van Vliet. Hilversum 2012, p. 103-169 (= Middeleeuwse studies en bronnen 130). p. 151, 164. A.D. Menut, 'A provisional bibliography of Oresme's writings', in: Medieval studies 28 (1966), p. 279-299. (cf. Scriptorium 26 (1972), p. 206, nr. 392). p. 279-299. Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984. Utrecht 1984. p. 89-90 nr. 31. M. van Vlierden, Utrecht een hemel op aarde. Tent. cat. Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht. Zutphen 1988. (= Clavis kunsthistorische monografieën 6). p. 76 nr. 79, afb. op p. 76 [fol. 93v]. K. van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage 1989. p. 28-29 nr. 102, afb. 470. K. van Vliet, 'Lijst van abten, priors en monniken in de Paulusabdij', in: De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Red. H. van Engen & K. van Vliet. Hilversum 2012, p. 275-299. (= Middeleeuwse studies en bronnen 130). p. 294. M.Th. Wieser, Die handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus VIII.1: Belgien, Luxembourg und Niederlande. Werkverzeichnis. Wien 2000 (= Sitzungsberichte der Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse 685) p. 124. M. Th. Wieser, Die Handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus Bd. VIII/2. Belgien, Luxemburg und Niederlande. Verzeichnis nach Bibliotheken. Wien 2000 (= Sitzungsberichte der Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse 685) p. 307. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHs 4 H 10 dl 2 (fol. 94r-251v)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate