Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleMissaal.Translate
TypeManuscriptTranslate
ImprintMaaseik ?Translate
Year[around 1500].Translate
Techniquepen-flourished initials Translate
Size164 x 120 mm. Translate
AnnotationPreliminary title. Cite as: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 1043 (Hs 2 E 11). P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum. Hagae Comitis 1887. p. 255. The surviving manuscripts and incunables from medieval Belgian libraries. Brussel 2009 (= Corpus catalogorum Belgii. The medieval booklists of the southern Low Countries 7) p. 250 nr. 3299. J. Deschamps, 'Handschriften uit het Sint-Agnes-klooster te Maaseik', in: Album Dr. M. Bussels. Hasselt 1967, p. 167-194. p. 184 nr. 43. J.M.M. Hermans, 'Elf kisten boeken uit het gouvernementsgebouw te Maastricht. Lotgevallen van de Limburgse handschriften en oude drukken, gevonden in 1839', in: Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, I. Onder red. van E. Cockx-Indestege & F. Hendrickx. Leuven 1987, p. 105-143. p. 120-123, 142. Pampiere wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen. Onder red. van Frans Hendrickx. Tent. cat. Centrale Bibliotheek UFSIA, Antwerpen. Leuven 1999. (= Miscellanea Neerlandica 11). p. 53-54. K. Stooker & Th. Verbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. 2 dln. Leuven 1997. (= Miscellanea Neerlandica 16). I, p. 140-141, 143, 298. K. van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage 1989. p. 33 nr. 118, afb. 544-546. W. van Dijk, Handschriften bij de Hepperpoort. Omvang en doel van de schrijfactiviteiten van de eerste kopiiste van het Sint-Agnesklooster te Maaseik. Doctoraalscriptie Leiden. Hazerswoude-Rijndijk 2004. p. 58. Translate
CommentIn een gedeelte van het handschrift bevinden zich losgeraakte stukjes perkament in de kneep. Folium 13 en 14 zitten deels aan elkaar geplakt.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 2 E 11Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate