Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus
>Document in Worldcat

Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Recent gedigitaliseerd
>Ik doe een gok
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitelCyrurgie Vertaal
AuteurGuido de CauliacoVertaal
MateriaalsoortManuscriptVertaal
Impressum[Southern Netherlands]Vertaal
Jaar[c. 1420-1430]Vertaal
Techniekdrawings Vertaal
Afmetingen292 x 210 mm. Vertaal
AnnotatiePreliminary title. The beginning and end are missing. Contains glosses. Localisation based on the style of the decoration. Cite as: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 1356 (hs 5 C 14). Translated from the Latin. According to database BNM owned by the Canonesses Regular of St. Agnes, Maaseik. Confiscated c. 1794 by the French occupying forces in Limburg and rediscovered in Maastricht in 1839, acquired as part of the collection Maastricht. P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. P. 323. J. Deschamps, 'Handschriften uit het Sint-Agnes-klooster te Maaseik', in: Album Dr. M. Bussels. Hasselt 1967, p. 167-194. P. 194. R. Jansen-Sieben, 'Middelnederlandse vakliteratuur', in: Fachprosaforschung. Acht Vorträge zur mittelalterlichen Artesliteratur. Hrsg. von G. Keil & P. Assion. Berlin 1974, p. 24-69. P. 46. M.E.J. Rappoldt, Universiteitsbibliotheek Utrecht, hs. 1356, de Middelnederlandse vertaling van de Cyrurgie van Guido de Cauliaco, ca. 1426. [Beschrijving]. Scriptie Utrecht 1984. M.J. Grapperhaus & J.C.M. Korenhof, 'Cijrurgie es …'. Tekstuitgave en analyse van twee hoofdstukken uit twee 15e eeuwse middelnederlandse vertalingen van de 'Chirurgia magna' van Guy de Chauliac. Scriptie VU Amsterdam. Amsterdam 1986. J.M.M. Hermans, 'Elf kisten boeken uit het gouvernementsgebouw te Maastricht. Lotgevallen van de Limburgse handschriften en oude drukken, gevonden in 1839', in: Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, I. Onder red. van E. Cockx-Indestege & F. Hendrickx. Leuven 1987, p. 105-143. P. 119, 121-123, 133. Guido de Cauliaco, Lepra dats lazerie. Hoofdstuk twee van tractaat zes van de Chirurgia magna van Guy de Chauliac. Diplomatische- en kritische editie naar het middelnederlandse Hs. 5 C 14 (15e eeuw) uit de Rijksuniversiteit te Utrecht. [Uitg.] door Saskia Wouters. Doctoraalscriptie VU Amsterdam 1988. K. van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage 1989. P. 38 nr. 139, afb. 602-603. R. Jansen-Sieben, Repertorium van de middelnederlandse artes-literatuur. Utrecht 1989. P. 467 (U300). K. Stooker & Th. Verbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. 2 dln. Leuven 1997. (= Miscellanea Neerlandica 16). I, p. 272. W. van Dijk, Handschriften bij de Hepperpoort. Omvang en doel van de schrijfactiviteiten van de eerste kopiiste van het Sint-Agnesklooster te Maaseik. Doctoraalscriptie Leiden. Hazerswoude-Rijndijk 2004. P. 58. H. Tervooren, Van der Masen tot op den Rijn. Ein Handbuch zur Geschichte der mittelalterlichen volkssprachlichen Literatur im Raum von Rhein und Maas. Berlin 2006. P. 83. E. Huizenga, 'Cutting and writing. Medieval Dutch surgeons and their books', in: Manuscript studies in the Low Countries. Proceedings of the ""Groninger Codicologendagen"" in Friesland, 2002. Ed. By A.M.W. As-Vijvers, J.M.M. Hermans & G.C. Huisman. Groningen/Leeuwarden 2008, p. 81-102. (= Boekhistorische reeks 3). P. 86, 88, p. 93 n. 39, afb. op p. 87 (fol. 134v.). The surviving manuscripts and incunables from medieval Belgian libraries. Brussel 2009 (= Corpus catalogorum Belgii. The medieval booklists of the southern Low Countries 7) p. 250 nr. 3300. Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurHSS: Hs 5 C 14 folVertaal
Volledige metadata als Marc21 XMLOpen Marc21 XML in nieuw venster Vertaal