Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus
>Document in Worldcat

Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Recent gedigitaliseerd
>Ik doe een gok
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitelConsiderationes de mystica theologia Vertaal
AuteurGerson, Johannes,Vertaal
MateriaalsoortManuscriptVertaal
Jaar1468-1469.Vertaal
Afmetingen215 x 145 (150 x 92) mm. Vertaal
AnnotatieBevat behalve Considerationes Johannis de Gersono de mystica theologia (fol. 1r-28r) ook: ejusdem De mystica theologia practica (fol. 28r-48r), ejusdem Tractatus de vita spirituali animae (fol. 48r-121r), ejusdem Flores spirituales moralium sive Regulae morales (fol. 121r-146v), ejusdem Tractatus de forma absolutionis sacramentali cum quibusdam aliis ad fratrem suum de ordine Celestinorum (fol. 147r-152r), ejusdem Tractatus de indulgentiis (fol. 152r-156r), ejusdem Tractatulus de remediis adhibendis ab idoneo confessore ... (fol. 156r-158v), ejusdem Tractatus de pollutione diurna (fol. 158v-167v), Quaedam sumpta ex Summa confessorum libro tertio (fol. 167v-169r), Tractatus Johannis Gerson de multiplicibus subtilibus temptationibus inimici (fol. 169r-179r), ejusdem Responsio ad quaestionem an delectatio cordialis quaerenda sit in servitio Dei ... (fol. 179r-180r), ejusdem Tractatus de monte contemplationis (fol. 180r-211r), ejusdem Tractatulus de meditatione cordis (fol. 211v-215v), ejusdem Tractatulus de simplicitate cordis (fol. 215v-223r), ejusdem Tractatulus de directione cordis (fol. 223r-236r), ejusdem Tractatulus de oratione et ejus valore (fol. 236r-243v). Voor de datering zie fol. 121r: Anno domini M° cccc° lxviii°. octava die julii; fol. 152r: Anno domini 1468 in profesto beate barbare virginis; fol. 179r: Finite Anno domini M° cccc° lxviii° in vigilia natalis domini; fol. 211r: Anno domini M° ccc° lxix° Ipso die beate Agnetis martiris. Incompleet: het einde ontbreekt. De monte contemplationis is de Latijnse vert. van: La montaigne de contemplation. Afkomstig uit de "Maastrichtse collectie". Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 203 (Hs 5 E 15). Geconfisqueerd ca. 1794 door de Franse bezettingstroepen in Limburg en herontdekt in Maastricht in 1839. Contemporaine leren band over houten platten, blindgestempeld met ruitpatroon van diagonale dubbellijnen in een rechthoekig kader van dubbellijnen, bevestigingssporen van knoppen (vijf op ieder plat), resten van twee sluitingen, leeshulpen, het leer van de rug en een groot deel van het voorplat zijn vernieuwd. [P.A. Tiele], Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. p. 65. J.P. Gumbert, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Vol. 2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et Suppl. au tome premier. Leiden etc. 1988. p. 193 nr. 662, pl. 755b. Monasticon Windeshemense. Hrsg. von W. Kohl, E. Persoons & A.G. Weiler. 4 Tle. Brussel 1976-1984. (= Archives et Bibliothèques de Belgique, nr. spécial 16). dl. III, p. 357. A.J. de Groot & E.C.C. Coppens, Manuscripta canonistica Latina. Elenchus codicum necnon diplomatum iuris canonici ante a. 1600 in bibliothecis ac archivis neerlandicis. Nijmegen 1989. (= Rechtshistorische reeks van het Gerard Noodt Instituut 14). p. 391 nr. 1428 (fol. 147r-152r, 152r-156r). A.J. Flament, Catalogus der Stadsbibliotheek van Maastricht, bewerkt vooral als 'Bibliotheca Limburgensis', I. Maastricht 1888-1894. p. LIV nr. 407. J.M.M. Hermans, 'Elf kisten boeken uit het gouvernementsgebouw te Maastricht. Lotgevallen van de Limburgse handschriften en oude drukken, gevonden in 1839', in: Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, I. Onder red. van E. Cockx-Indestege & F. Hendrickx. Leuven 1987, p. 105-143. p. 118, 122-123, 134 nr. 407. Chr. van Wijnbergen & H. Zapp, Verzeichnis kanonistischer Handschriften in den Niederlanden). Würzburg 1988. (= Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft 3). p. 261 (fol. 147r-152r, 152r-156r, 156r-158v). L. White Jr., 'The iconography of Temperantia and the virtuousness of technology'. In: Action and conviction in early modern Europe. Essays in memory of E.H. Harbison. Ed. by Th.K. Rabb & J.E. Seigel. Princeton 1969, p. 197-219. (cf. Scriptorium, 28 (1974), nr. 1058. p. 197-219. Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurHSS: Hs 5 E 15Vertaal
Volledige metadata als Marc21 XMLOpen Marc21 XML in nieuw venster Vertaal