Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus
>Document in Worldcat
Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Recent gedigitaliseerd
>Ik doe een gok
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitelBoec van medicinen in dietsche.Vertaal
MateriaalsoortManuscriptVertaal
ImpressumUtrechtVertaal
Jaar1290-1400.Vertaal
Techniekrubricering Vertaal
Afmetingen210 x 155 (160 x 120) mm Vertaal
AnnotatieDatering: 14de eeuw. Restauratierapport Aanwezig. Gebaseerd op de werken van Avicenna en Galenus. Incipit: Hier beghint een nuttelike cort boec van medicinen ghemaect in dietsche dat ghetoghen es ende ghecopuleert uut Galienus boeken ende Avicenne. Boven de tekst: Maria coemt tot minen beghin / hier gaet medicine in dietsche in. Incompleet, eindigt met: nochtans als een te bedde ; Hieronder de custode: sal gaen ende wantmen. Tussen laatste zin en custode is in een andere hand geschreven: Breuder Thomas het dit boecke gemaeckt anno 1300. T'Utrecht. Fol. 71r: blanco; Fol. 71v bevat een vijf-regelig recept voor een voetenzalf, incipit: Nemet newe viroc [of: bivot?] ende orpois ende was [...] (In de diverse beschrijvingen en in MMDC soms genummerd als dl. 3 van dit convoluut). Waarschijnlijk gemaakt door de Minderbroeders te Utrecht en in hun bezit geweest. Bevat tevens: De natuurkunde van het geheelal; Natuurkunde / door Broeder Thomas; (Zie hiervoor de afzonderlijke beschrijvingen). De drie delen in deze band zijn in dezelfde hand geschreven. Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 1328 (Hs 5 F 5). Binding note: Hs. 1328 (Hs 5 F 5) dl 3-4. Leren band op houten platten; van nieuwe band voorzien in 1989. P. van der Wielen, 'De pharmacie in Nederland gedurende de Middeleeuwen' I, III, 'Een middeleeuwsch Nederlandsch kruidenboek' II, in: Pharmaceutisch weekblad 26-34 (1900), p. ...; 78 (1941), p. 673-698, 713-735, 996-998; 53 (1916), p. 818-849. G. Keil, 'Recensie van Boec van medicinen in Dietsche. Een middelnederlandse compilatie van medisch-farmaceutische literatuur. Uitg. door W.F. Daems. Leiden 1967', in: Niederdeutsche Mitteilungen 24 (1968), p. 141-148. E. Manning, 'Recensie van Boec van medicinen in Dietsche. Een middelnederlandse compilatie van medisch-farmaceutische literatuur. Uitg. door W.F. Daems. Leiden 1967', in: Scriptorium 24 (1970), p. 152-153. R. Jansen-Sieben, Repertorium van de middelnederlandse artes-literatuur. Utrecht, 1989. M.H. Green, 'A handlist of latin and vernacular manuscripts of the so-called Trotula texts' 2, in: Scriptorium 51 (1997), p. 80-104. O. Lie, 'Boekenkennis en het vrouwelijk lichaam: van Trotula tot Jakob Ruf', in: Bijzonder onderzoek. Een ontdekkingsreis door de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Onder red. van M. van Egmond, B. Jaski, H. Mulder. Utrecht, 2009, p. 216-223. P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis, 1887, p. 316. K. Stooker & Th. Verbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. 2 dln. Leuven, 1997. (= Miscellanea Neerlandica 16). Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984. Utrecht 1984. p. 216-219 nr. 102, afb. op p. 217. E. Huizenga, O.S.H. Lie & L.M. Veltman, 'Inleiding. Een wereld van kennis,' in: Een wereld van kennis. Bloemlezing uit de Middelnederlandse Artesliteratuur. Hilversum 2002, p. 11-36. (= Artesliteratuur in de Nederlanden 1). p. 30, afb. op p. 25. Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurHSS: Hs 5 F 5 dl 3-4Vertaal
Volledige metadata als Marc21 XMLOpen Marc21 XML in nieuw venster Vertaal