Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleCollationes patrum Translate
AuthorJohannes Cassianus,Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[S.l.]Translate
Year1497.Translate
Size211 x 145 mm. Translate
AnnotationPreliminary title. Cite as: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 1015 (Hs 5 E 17). P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. P. 246. Tentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen. Tent. cat. Provinciale Bibliotheek. Hasselt 1954. Nr. 40 (zie: {Scriptorium} 9 (1955), p. 125). J. Deschamps, 'Handschriften uit het Sint-Agnes-klooster te Maaseik', in: Album Dr. M. Bussels. Hasselt 1967. P. 183 nr. 37. J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Leiden 1972. Tweede herziene druk. P. 212, 229. J.M.M. Hermans, 'Elf kisten boeken uit het gouvernementsgebouw te Maastricht. Lotgevallen van de Limburgse handschriften en oude drukken, gevonden in 1839', in: Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, I. Onder red. van E. Cockx-Indestege & F. Hendrickx. Leuven 1987. P. 119-120, 122-123, 133. K. Stooker & Th. Verbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. 2 dln. Leuven 1997. (= Miscellanea Neerlandica 16). I, p. 157, 219, 299; II, p. 286 nr. 859. W. van Dijk, Handschriften bij de Hepperpoort. Omvang en doel van de schrijfactiviteiten van de eerste kopiiste van het Sint-Agnesklooster te Maaseik. Doctoraalscriptie Leiden. Hazerswoude-Rijndijk 2004. P. 58, 93. The surviving manuscripts and incunables from medieval Belgian libraries. Brussel 2009 (= Corpus catalogorum Belgii. The medieval booklists of the southern Low Countries 7). P. 249 nr. 3294. Translate
CommentFolium 9, 30 en 40 zijn dubbel gefoliƫerd.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 5 E 17Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate