Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleOnser liever vrouwen souter Translate
AuthorBernardus Claraevallensis,Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[S.l.]Translate
Year[1485-1495]Translate
Techniquepen-flourished initials Translate
Size145 x 113 mm. Translate
AnnotationPreliminary title. Includes several religious texts, among with a Dutch translation of Revelationes caelestes, liber VII, 21, of Birgitta Suecica. Cite as: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 1030 (Hs 8 L 9). P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. P. 251. A. Cordoliani, 'Manuscrits Bernardins des Bibliothèques des anciens monastères d'Utrecht', in: Mélanges Saint Bernard. XXIVe congrès de l'association Bourguignonne des sociétés savantes. Dijon 1954. P. 407 (fol. 5-49: [Johannes van Hagen]. - Onser lieven vrouwen salter). The surviving manuscripts and incunables from medieval Belgian libraries. Brussel 2009 (= Corpus catalogorum Belgii. The medieval booklists of the southern Low Countries 7). P. 249 nr. 3297. J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Leiden 1972. Tweede herziene druk. p. 229. J.M.M. Hermans, 'Elf kisten boeken uit het gouvernementsgebouw te Maastricht. Lotgevallen van de Limburgse handschriften en oude drukken, gevonden in 1839', in: Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, I. Onder red. van E. Cockx-Indestege & F. Hendrickx. Leuven 1987. P. 119-120, 122-123, 140. J.H. Marrow, Passion iconography in Northern European art of the late Middle Ages and early Renaissance. Kortrijk 1979. (= Ars Neerlandica 1). nt. 625 (fol. 96r). K. Stooker & Th. Verbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. 2 dln. Leuven 1997. (= Miscellanea Neerlandica 16). I, p. 157, 205. K. van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage 1989. P. 32 nr. 116, afb. 540-541. W. van Dijk, Handschriften bij de Hepperpoort. Omvang en doel van de schrijfactiviteiten van de eerste kopiiste van het Sint-Agnesklooster te Maaseik. Doctoraalscriptie Leiden. Hazerswoude-Rijndijk 2004. P. 58. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 8 L 9Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate