Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleDe verstandige huys-houder, voor-schryvende de alderwijste wetten om profijtelick, gemackelick en vermakelick te leven, so inde stadt als op 't lant. In 't bestieren der hof-steden, lant-huysen, boomgaerden ... als mede de eygenschappen van allerley boomen, aerdt-vruchten, kruyden, bloemen, gewassen en zaden. Den aert, eygenschap, voort-teelingh en opvoedingh van allerley vee, wilde en tamme dieren, vogelen en visschen, de jacht, vogel-vangst, visschery, en de bequaemheyt der paerden, genees-middelen voor de wel-vaert van menschen, beesten en boomen. Translate
TypeBookTranslate
Imprintt'Amsterdam : by Cornelis Jansz.#aen de Nieuwe Kerck#,Translate
Year1660.Translate
Sizein-4. Translate
NoteWordt abusievelijk toegeschreven aan Johannes Colerus Paginatitel: Oeconomia, of Huys-houdinghTranslate
AnnotationMet gegrav. titelvignet. BMN 2-29 Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberRariora duod 44Translate