Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleHet groot natuur- en zedekundigh werelttoneel of woordenboek van meer dan 1200 aeloude Egiptische, Grieksche en Romeinsche zinnebeelden of beeldenspraek : vervattende eene geleerde en leerzaeme uitbeelding en beschryving van alle deugden, ondeugden, genegentheden, bedryven, hartstogten, kunsten, leeringen en zinnelykheden dier aeloude volkeren, mitsgaders van hooftstoffen, hemellichten, lantschappen, rivieren en veele andere zaeken Translate
AuthorRipa, Cesare,Translate
TypeBookTranslate
ImprintTe Delft : gedrukt by Reinier BoitetTranslate
Year1743-1750.Translate
Techniqueill. Translate
Sizein-2. Translate
NotePagina 136* en 136** = page 136a en 136b. P.216-217 aan elkaar; als opening gepresenteerdTranslate
AnnotationMet gegrav. titelblad. Met indices. I,II. (1743); III. (1750) Landwehr (Emblem & fable books) 681 Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Leiden in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberLBALW:Z Poot 1#rar#Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate