Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title of descriptionKerkelijk-administratieve kaart van Nederland, Willem Albert Bachiene, 1768Translate
TitleAlgemeene kaarte der Nederlandsche Republiek, verdeeld naar derzelver kerkelyk bestuur Translate
AuthorBachiene, Willem Albert,Translate
TypeMapTranslate
Region Nederland.Translate
ImprintAmsterdam : bij D. onder de LindenTranslate
Year1768.Translate
Techniquekopergrav., in kleur. Translate
Size22 x 27 cm. Translate
NoteInzet: 'De landen van Overmaas', 4 x 5 cm. De kaart is ook te vinden in Bachienes 'Kerkelijke geographie', in 1771 (of 1780) uitgegeven bij D. Onder de Linden te Amsterdam.Translate
AnnotationMet privilegie. Inzet: De landen van Overmaas, 3 x 5 cm. Met schaalstok (10 uuren wegs). Koeman, 1, 53, (Bac 1 (1)) Translate
CommentDeze kaart van de kerkelijke indeling van de calvinistische staatskerk (tot en met begin 19de eeuw heet ze gereformeerd, daarna hervormd) zit in dezelfde categorie als de kaarten van De Bouge van 1816 (zie de administratieve kaart van het Koninkrijk der Nederlanden uit circa 1820 in deze collectie gedigitaliseerde thematische kaarten). Het is een inventaris- of organisatiekaart, die aangeeft welke territoriale indeling er geldt bij het bestuur. De provinciale organisatie wordt verder toegelicht door aan te geven waar de classis, de provinciale afvaardiging van kerkbesturen, haar synodale vergaderingen houdt. De kaart is afkomstig uit: ‘Nieuwe kerkelyke geographiesche zak- en reis- atlas, der vereenigde nederlanden als mede der landen der generaliteit, ingericht, naar de kerkelijke verdeeling dezer landen, in synoden, benevens derzelver onderhoorige klassen. zeer dienstig en gemakkelyk, niet alleen voor de eerw. heeren proponenten, om te zien onder welke classen de vakante plaatzen leg- gen, maar ook voor anderen, die de provintien willen doorreizen, om de reisroute te neemen, in het licht gebragt door Willem Albert Bachiene, leeraar der hervormde gemeente, en hoogleeraar der sterre en aardrykskunde, te Maastricht, medelid der Holl. maatschappy der weetenschappen. Te Amsterdam, bij D. Onder de Linden en Zoon, bijbel- en boekverkoopers, 1771 [of 1780]. met privilegie van hunne edel groot mog, de heeren staaten van Holland en Westvriesland’ De uitgave wordt aangekondigd in de ‘Amsterdamsche courant’ van 11 Juli, 1780 (Van der Krogt, Adv. 1472): ‘By D. Onder de Linden en Zoon, bybel- en boekverkoopers te Amsterdam, word met privilegie [...] uitgegeeven: Nieuwe kerkelyke, geographische zak- en reis-atlas der vereenigde Nederlanden […], ingericht, naar de kerkelyke verdeeling dezer landen in synoden [...]. In het licht gebragt door Willem Albert Bachiene […]. Dit atlasje […] bestaat in 13 afgezette kaartjes; door den vermaarden kaartsnyder J. van Jagen [...].’ en verder.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Ackersdijck 42-1 (Dk26-5)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate