Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
>Georeferenties
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus
>Document in Worldcat
Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Recent gedigitaliseerd
>Ik doe een gok
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
Titel van de beschrijvingKerkelijk-administratieve kaart van Nederland, Willem Albert Bachiene, 1768Vertaal
TitelAlgemeene kaarte der Nederlandsche Republiek, verdeeld naar derzelver kerkelyk bestuur Vertaal
AuteurBachiene, Willem Albert,Vertaal
MateriaalsoortMapVertaal
Gebied Nederland.Vertaal
ImpressumAmsterdam : bij D. onder de LindenVertaal
Jaar1768.Vertaal
Techniekkopergrav., in kleur. Vertaal
Afmetingen22 x 27 cm. Vertaal
OpmerkingInzet: 'De landen van Overmaas', 4 x 5 cm. De kaart is ook te vinden in Bachienes 'Kerkelijke geographie', in 1771 (of 1780) uitgegeven bij D. Onder de Linden te Amsterdam.Vertaal
AnnotatieMet privilegie. Inzet: De landen van Overmaas, 3 x 5 cm. Met schaalstok (10 uuren wegs). Koeman, 1, 53, (Bac 1 (1)) Vertaal
CommentaarDeze kaart van de kerkelijke indeling van de calvinistische staatskerk (tot en met begin 19de eeuw heet ze gereformeerd, daarna hervormd) zit in dezelfde categorie als de kaarten van De Bouge van 1816 (zie de administratieve kaart van het Koninkrijk der Nederlanden uit circa 1820 in deze collectie gedigitaliseerde thematische kaarten). Het is een inventaris- of organisatiekaart, die aangeeft welke territoriale indeling er geldt bij het bestuur. De provinciale organisatie wordt verder toegelicht door aan te geven waar de classis, de provinciale afvaardiging van kerkbesturen, haar synodale vergaderingen houdt. De kaart is afkomstig uit: ‘Nieuwe kerkelyke geographiesche zak- en reis- atlas, der vereenigde nederlanden als mede der landen der generaliteit, ingericht, naar de kerkelijke verdeeling dezer landen, in synoden, benevens derzelver onderhoorige klassen. zeer dienstig en gemakkelyk, niet alleen voor de eerw. heeren proponenten, om te zien onder welke classen de vakante plaatzen leg- gen, maar ook voor anderen, die de provintien willen doorreizen, om de reisroute te neemen, in het licht gebragt door Willem Albert Bachiene, leeraar der hervormde gemeente, en hoogleeraar der sterre en aardrykskunde, te Maastricht, medelid der Holl. maatschappy der weetenschappen. Te Amsterdam, bij D. Onder de Linden en Zoon, bijbel- en boekverkoopers, 1771 [of 1780]. met privilegie van hunne edel groot mog, de heeren staaten van Holland en Westvriesland’ De uitgave wordt aangekondigd in de ‘Amsterdamsche courant’ van 11 Juli, 1780 (Van der Krogt, Adv. 1472): ‘By D. Onder de Linden en Zoon, bybel- en boekverkoopers te Amsterdam, word met privilegie [...] uitgegeeven: Nieuwe kerkelyke, geographische zak- en reis-atlas der vereenigde Nederlanden […], ingericht, naar de kerkelyke verdeeling dezer landen in synoden [...]. In het licht gebragt door Willem Albert Bachiene […]. Dit atlasje […] bestaat in 13 afgezette kaartjes; door den vermaarden kaartsnyder J. van Jagen [...].’ en verder.Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurKAART: Ackersdijck 42-1 (Dk26-5)Vertaal
Volledige metadata als Marc21 XMLOpen Marc21 XML in nieuw venster Vertaal