Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleJournael, of dagelijcksch verhael van de handel der Franschen in de steden van Uytrecht en Woerden, sedert hun koomst daer binnen, tot aan hun vertrek : daer in hun gruwelijcke wreetheyt en tyrannie ... alles uyt de daghteeckeningen, in de voorgedachte plaetsen gedaen ..Translate
AuthorWicquefort, Abraham de,Translate
TypeBookTranslate
Imprintt'Amsterdam, : by Jan Claesz ten Hoorn ...Translate
Year1674.Translate
Techniqueill., gegrav. titelbl. Translate
Sizein-8. Translate
Notep.46 als p.64, p.154 als p.158, p.155 als p.159, p.158 als p.162, p.159 als p. 163Translate
Annotation* 4 A-O 8 P 4 2A-2F 8. Auteur is: Abraham de Wicquefort. Met gegraveerd titelbl.: Journael ofte Dagh verhael, van dat tot, Uytrecht en Woerden bij de franschen is voorgevallen. Bevat ook: Dagh-register, van het geen, dat te Woerden, sedert de koomst der Franschen ... voorgevallen is (96 p.) Landwehr (de Hooghe) 34 Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberU-MUS: Q 10 WIC 1#OUDTranslate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate