Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleEen Ghedenck-boeck, het welck ons leert aen al het quaet en den grooten moetwil van de Spaingnaerden en haren aenhanck ons aen-ghedaen te ghedencken. Ende de groote liefde ende trou vande princen uyt den huyse van Nassau, aen ons betoont, eeuwelick te onthouden. : Speel-wijs in dicht ghestelt Translate
AuthorDuym, Jacob,Translate
TypeBookTranslate
Region Leiden.Translate
ImprintGhedrvckt tot Leyden : By Henr. Lodowijcxszoon van HaestensTranslate
Year1606.Translate
Techniquezinnebeeldige titelvignetten en een portret Translate
Size4o Translate
NoteVoor de afzondelijke dl. zie: Een Nassaushce Perseus, verlosser van Andromeda. Benoude belegheringe der stad Leyden, uyt bevel des machtighen conincx van Hispaingnen, in den jaere 1574. haer aen-ghedaen. Het moordadich stuck van Balthasar Gerards, begaen aen den doorluchtighen prince van Oraingnen. 1584. Belegheringhe der stadt Antwerpen, by den prince van Parma uyt crchte van sijne conincklijcke majesteyt van Hispaignen, in den jaere 1584. De cloeck-moedighe ende stoute daet, van het innemen des Casteels van Breda en verlossinghe der stad. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden peysTranslate
Annotation1#*-3* 4 2#A-G 4 3#2 A-H 4 4#a-i 4 5#3 A-G 4 6#4 A-G 4 7#5 A-g 4 5 [H]1. Bevat, met afz. titelbl. en sign.: Een Nassavshce [sic] Perseus, verlosser van Andromeda, ofte De Nederlantsche Maeght. - Het moordadich stuck van Balth. Gerards. - Benoude belegheringe der stad Leyden. - Belegheringhe der stadt Antwerpen. - De cloeck-moedighe ende stoute daet, van het innemen des casteels van Breda ... - Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh dan eenen gheveynsden peys. Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberS qu 988Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate