Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleSpiegel van den ouden ende nieuwen tijdt : bestaende uyt spreeck-woorden ende sin-spreucken, ontleent van de voorige ende jegenwoordige eeuwe, verlustigt door menigte van sinne-beelden met gedichten en prenten daer op passende ; dienstigh tot bericht van alle gedeelten des levens, beginnende van de kintsheyt ende eyndigende met het eynde alles vleesch Translate
AuthorCats, Jacob,Translate
TypeBookTranslate
ImprintIn 's Graven-Hage, : by Isaac Burchoorn, boek-druckerTranslate
YearMDCXXXII. [1632]Translate
Sizein-4 (24 cm) Translate
NoteDeeltitel: Spiegel van den voorleden, en jegenwoordigen tijdtTranslate
AnnotationTitel dl. 2-3: Spiegel van den voorleden, en jegenwoordigen tijdt. Impressum: In 'sGraven-Hage, by Isaac Burchoorn, boeck-drucker. 1632. Illustraties o.m. titelgravure (diepdruk / intaglio printing). Landwehr, J. Emblem books in the Low Countries 1554-1949, Museum Catsianum, Praz, M. Studies in seventeenth-century imagery (2d ed.), Vries, A. G. C. de. De Nederlandsche Emblemata, Short title catalogue Netherlands, 109 1, 152 301 133 038108895 Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberLBKUN:RAR LMY CATS 7Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate