Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleAlle de ontleed- genees- en heelkundige werken van Fredrik Ruysch, in zyn ed. leven vermaard geneesheer en hoog-leeraar in d'ontleed- en kruydkunde tot Amsterdam ... Translate
AuthorRuysch, Frederik,Translate
TypeBookTranslate
ImprintAmsterdam : By de Janssoons van WaesbergeTranslate
Year1744.Translate
Techniquegegrav. voortitel, illustrations, portraits Translate
Sizein-4 Translate
Note940 als 640, 1252 als 252Translate
Annotation1#[pi] 4 [pi]A-N 4 A-3O 4 3P 2 2 2# 2 3Q-6B 4 6C 2 3# 2 6D-8Z 4. Met titelpl. en vele (uitsl.) pl. Aan dl. I gaat vooraf: 'Verhaal van 't leven ende verdiensten van Frederik Ruysch, door Joannes Fridericus Schreiberus'. - Aan het slot van dl. III, met afz. titelbl, doch doorl. sign.: Breedvoerige blad-wyzer van alle uytgegevene zoo ontleedt- genees- als heelkundige werken van Frederik Ruysch ... / Opgestelt door Bavius Baarda (Ibid. 1739). Eerste deel: Behelzende, het leven van den autheur, d'ontdekking van de klapvliesen, d'anatomische en chirurgicale aanmerkingen, en catalogus van rariteyten; als mee alle d'ontleedkundige voorgestelde brieven met verscheide geleerde lieden gewisselt. Tweede deel: Behelzende, alle d'anatomische cabinetten, beneffens de laatste en vernieuwde oeffeningen. Derde deel: Behelzende, het eerste, tweede en derde tiental van ontleed- genees- en heelkundige oeffeningen, d'ontleedkundige verhandelinge van een spier in de grond des baarmoeders en de briefwisseling van A. Vater en Hecquet, d'ontleedkundige verhandelingen over het maakzel der klieren in 't menschelyke lichaam door Hermanus Boerhaven, Bohlius over het gebruik der spruyten van de holader, en het cabinet der dieren, beneffens een generaal register. BMN 1-65 Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberN qu 298Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate