Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleGroot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de ... Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende van de ... Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ... Staten van Zeelandt ... Translate
TypeBookTranslate
Region Nederland.Translate
ImprintIn 's Graven-hage : By de weduwe, ende erfgenamen van wylen Hillebrandt Iacobsz van Wouw ...Translate
PlaceAmsterdamTranslate
Year1658-1797.Translate
Techniqueillustraties Translate
Sizein-2 Translate
AnnotationDl. 3: tot 1682 door Simon van Leeuwen - 's-Graven-Hage, J. Scheltus 1683. Dl. 4: tot 1700 door Jacobus Scheltus - 's Gravenhage, P. Scheltus 1705. Dl. 5: tot 1720 door Paulus Scheltus - 's Gravenhage, I. en J. Scheltus 1725. Dl. 6: tot 1740 door Isaac Scheltus - 's Gravenhage, I. en J. Scheltus 1746. Dl. 7: tot 1750 door Isaac Scheltus - 's Gravenhaage, I. Scheltus 1770. Dl. 8: tot 1760 door Didericus Lulius en Joannes van der Linden - Te Amsterdam : By Joannes Allart. Dl. 9: tot 1794 door Joannes van der Linden - Te Amsterdam : By Joannes Allart. Register o.d.t.: Repertorium of generaal register over de negen deelen van het Groot Placaat-boek / Door Joannes van der Linden - Amsterdam, J. Allart 1797. Titel varieert per deel. I. 1658. II. 1664. III. 1683. IV. 1705. V. 1725. VI. 1746. VII. 1770. VIII. 1795. IX. 1796. [X.] Repertorium/Register. 1797. Het vervolg op het 'Groot placaet-boeck' in 5 dl. uitgeg. door G. Luttenberg, te Zwolle 1837-39. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberTHO: WRT 47-354Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate