Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleVerhandeling vande vijf orderen der bouw-konst : die byde ouden zijn in't gebruyk geweest, getrocken uyt den beroemden italiaenschen bouw-meester A. Palladio, vermeerdert met een tweede deel: inhoudende De konst om wel te bouwen Translate
AuthorPalladio, Andrea,Translate
TypeBookTranslate
ImprintTot Amsterdam : By Cornelis Danckertsz, #Const en Caert-vercooper inde Calver-straet, inde Danckbaerheyt#Translate
Year[1646]Translate
Techniqueillustrations Translate
Sizein-8 Translate
AnnotationDe platen zijn het spiegelbeeld (schaduw links) van die van de Franse vertaling uit 1645. Dl. 1 bevat een Nederl. vertaling van Le Muet's vrije franse vertaling van Palladio, boek 1; dl. 2, een vertaling van Le Muet's L'art de bien bastir, heeft eigen titelblad: Verhandeling van galderyen, voor-huysen, zaelen, voor-kameren, ende kameren. Twee gegraveerde titelbladen, 32 genummerde en 45 onregelmatig of niet genummerde gravures. Fowler coll. 217 Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberLBKUN:RAR R PALLADIO 1 1Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate