Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleVerhandeling vande vijf orderen der bouw-konst : die byde ouden zijn in't gebruyk geweest, getrocken uyt den beroemden italiaenschen bouw-meester A. Palladio, vermeerdert met een tweede deel: inhoudende De konst om wel te bouwen Translate
TypeBookTranslate
ImprintTot Amsterdam : By Cornelis Danckertsz, #Const en Caert-vercooper inde Calver-straet, inde Danckbaerheyt#,Translate
Year[1646]Translate
Techniqueillustrations Translate
Sizein-8 Translate
AnnotationTwee gegraveerde titelbladen, 32 genummerde en 45 onregelmatig of niet genummerde gravures. Fowler coll. 217 Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUtrechtTranslate
Call numberLBKUN:RAR R PALLADIO 1 1Translate