Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus
>Document in Worldcat

Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Recent gedigitaliseerd
>Ik doe een gok
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
Titel van de beschrijvingKaart van de verspreiding van gerst uit de 'Landbouwatlas', Economisch-Statistisch Bureau, 1939Vertaal
TitelLandbouwatlas van Nederland.Vertaal
MateriaalsoortBookVertaal
Gebied Nederland.Vertaal
Impressum[S.l.] : [s.n.]Vertaal
Jaar[1939]Vertaal
Afmetingen43 cm Vertaal
OpmerkingK 1.012Vertaal
AnnotatieOmslagtitel; op titelblad 'ES BU' Vertaal
CommentaarOnttrokken aan het oog van geïnteresseerde leken worden op of voor ministeries wel intern thematische atlassen geproduceerd om de voedselvoorziening in tijden van crisis te kunnen plannen. Dat geldt zeker voor deze landbouwatlas, die gebaseerd is op een inventarisatie van 1939. ‘Niet voor publicatie bestemd’ staat hier op de kaft geplakt. Om een overzicht te hebben van het gebruik van de beschikbare landbouwgrond is met de stippenkaartmethode de spreiding van elk akkerbouwgewas, van de veestapel en van de tuinbouw gevisualiseerd. Er zijn aparte kaarten voor de verspreiding van de productie van tarwe, rogge, gerst en haver, veldbonen, groene erwten en vale erwten, bruine bonen, consumptie- en fabrieksaardappelen en suikerbieten. Met betrekking tot de veeteelt bevat de atlas kaarten van de verbreiding van de rundveestapel, varkensstapel, schapen, hoenderen en eenden, en met betrekking tot de tuinbouw is er een kaart van de warmoezerijgewassen onder glas, in de volle grond, de teelt van vroege aardappelen en de teelt van fruit in de volle grond. De atlas wordt hier geïllustreerd door een kaart van de spreiding van de gerstproductie; elke stip geeft vijftig hectares met gerst bebouwd oppervlak aan. Er blijkt een duidelijke overeenkomst met de zeekleigebieden uit.Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurKaart *VII*.B.a.67Vertaal
Volledige metadata als Marc21 XMLOpen Marc21 XML in nieuw venster Vertaal