Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus
>Document in Worldcat

Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Recent gedigitaliseerd
>Ik doe een gok
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
Titel van de beschrijvingEen blad van de historische kaart van Holland, Zeeland en West-Friesland in 1300 uit de 'Geschiedkundige atlas van Nederland', Anton Albert Beekman, 1913-1938Vertaal
TitelGeschiedkundige atlas van Nederland. [Dl. 1-3. Kaarten] Vertaal
MateriaalsoortBookVertaal
Impressum's-Gravenhage : NijhoffVertaal
Jaar1913.Vertaal
Techniekkrt. Vertaal
Afmetingen55 cm. Vertaal
OpmerkingKaart 5Vertaal
AnnotatieZie voor bijbehorende teksten respectievelijk verbeteringen en aanvullingen: Geschiedkundige atlas van Nederland. [Dl. 4-7. Teksten, 8] / uitg. door de Commissie voor den Geschiedkundigen atlas van Nederland en geteekend door A. A. Beekman. I. -1561. 1. Oudheidkundige kaart van Nederland. 2-3. De Romeinsche tijd en de Frankische tijd. 4. De gewesten van Noord- en Zuid-Nederland. 5. Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300. 6. De marken van Drente, Groningen, Overijsel en Gelderland. 7. De Bourgondische tijd. 8. De zeventien provinciën in 1555. 9-9a. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart. II. 1648-1853. 10. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in 1648. 13. De Gereformeerde Kerk onder de Republiek omstreeks het midden der 18de eeuw. 14. De Republiek in 1795. 15. De Fransche tijd (1795-1815). 16-17. De rechterlijke indeelingen na 1795. 18. Het Koninkrijk der Nederlanden op 1 Juli 1817. III. 19. De koloniën. Vertaal
CommentaarAls geen ander heeft ook Anton Albert Beekman (1854-1947) zich beziggehouden met de gedetailleerde reconstructie van West-Nederland in de Middeleeuwen, op basis van oude kaarten en andere bronnen. Van 1909 tot 1938 (publicatie begon pas in 1913) was hij zowel de redacteur en de kartograaf van alle 185 kaartbladen van de ‘Geschiedkundige Atlas van Nederland’, waaraan een heel team van geleerden onder wie de historicus P.J.Blok meewerkte. Wat dat betreft was het, qua opzet, een voorloper van de nationale atlas (zie elders in deze collectie gedigitaliseerde kaarten). De reconstructie, die hier wordt afgebeeld, is die van Holland, Zeeland en West-Friesland in 1300, met een globale grondsoortenindeling (pas door de uitgifte van de ‘Bodemkaart 1:50.000’ na 1960 zouden de resultaten van deze reconstructies in detail worden bijgesteld) en een overzicht van de op dat moment in bronnen genoemde steden, dorpen en dijken. Dit kaartfragment laat de Groote Waard zien, een gebied dat tijdens de Allerheiligenvloed van 1421 overstroomde en waarvan alleen het Eiland van Dordrecht behouden bleef. Dankzij de bronnenstudie der historici is de kaart goed gedocumenteerd en is als zodanig een voorbeeld van nauwgezette reconstructie, in tegenstelling tot de meer globale eerdere pogingen. Vergelijk deze kaart met de historische kaarten van de Nederlanden door Pieter van den Keere (1617), door Menso Alting (1697) en door Arend Fokke Simonsz. (circa 1785), die eveneens in deze collectie van gedigitaliseerde thematische kaarten zijn opgenomen.Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurKaart *VII*.B.a.15Vertaal
Volledige metadata als Marc21 XMLOpen Marc21 XML in nieuw venster Vertaal