Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title of descriptionKaart van Holland, Willem Jansz. Blaeu en Rombout van den Hoeye, 1608 (ca. 1650)Translate
TitleHollandia Comitatus Translate
AuthorBlaeu, Willem Janszoon,Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:550.000].Translate
Region Holland.Translate
ImprintT'Amsterdami : by Rombout van den HoeyeTranslate
Year[ca. 1650]Translate
Techniquekoperdiepdruk. Translate
Size40 x 48 cm. Translate
NoteVoor de kust ter hoogte van Katwijk de tekst: 'Hier is eertijts gheweest de uijtgangh des Rijns en het huys te Britten, waer van de fondamentê ao. 1520. 52. 62. 71. en 88. van veelen zijn ghesien, daer noch veele oude vreemdichheijdê uijtgegravê zijn, en in Sgravêhage bewaert'. Voor de kust van Noord-Holland de tekst: 'Anno 1597 is de Zijpe wederom bedyckt, na datse 27. jaer verdroncken hadde gheleghen'.Translate
AnnotationVoor de kust ter hoogte van Katwijk de tekst: 'Hier is eertijts gheweest de uijtgangh des Rijns en het huys te Britten, waer van de fondamentê ao. 1520. 52. 62. 71. en 88. van veelen zijn ghesien, daer noch veele oude vreemdichheijdê uijtgegravê zijn, en in Sgravêhage bewaert'. Voor de kust van Noord-Holland de tekst: 'Anno 1597 is de Zijpe wederom bedyckt, na datse 27. jaer verdroncken hadde gheleghen' Blonk 33.3 Translate
CommentDeze kaart van Holland verscheen in haar eerste staat in 1608, voorzien van door Claes Jansz. Visscher ontworpen decoratieve randen met kostuumfiguren en stadsgezichten. Hier afgebeeld is de derde staat, die rond 1650 door Rombout van den Hoeye (1622-1671) in Amsterdam is gepubliceerd. Ten opzichte van de eerste staat bleef het kaartbeeld ongewijzigd en was daarmee dus sterk verouderd. Zo zijn geen van de droogmakerijen in Noord-Holland op de kaart ingetekend. Het kaartbeeld ging nog steeds terug op Jacob van Deventer, maar Blaeu voegde ten opzichte van zijn eerdere kaart uit 1604 veel topografie toe. Bij tal van waterlopen zijn bruggen en dammen weergegeven, zoals de 'Holvoeterbrug' en de 'Hildam' in de verbinding van de Rotte met de Oude Rijn. Daarnaast is het aantal waterwegen toegenomen, evenals het aantal toponiemen. Voor het gedeelte van Holland boven de Oude Rijn baseerde Blaeu zich op de kaart van Joost Jansz. Beeldsnijder uit 1575, in 1608 opnieuw uitgegeven door Harmen Allertz. van Warmenhuizen. De weergave van de provincie Utrecht en het zuidoostelijke deel van Holland onder de Oude Rijn ontleende hij aan de kaart van Utrecht uit 1599 van Cornelis Anthonisz. Hornhovius. Voor de afbeelding van de Zijpe benutte hij verder de kaart van De Zijpe uit 1600 door Baptista van Doetecum. Van diezelfde graveur gebruikte Blaeu tenslotte de wandkaart van Overijssel, Friesland en Groningen voor de invulling van het Friese grondgebied. De eerste staat van de onderhavige kaart van Holland werd los uitgegeven; de tweede staat verscheen in atlassen uit 1631 en 1635 door Blaeu. De hier afgebeelde derde staat werd in losse vorm gepubliceerd. Er bestaat ook nog een vierde staat met het impressum van Justus Danckerts (1635-1710).Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKaart *Blonk* HOL-30Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate