Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title of descriptionKaart van Holland, Isaak Tirion, ca. 1739 (1744-1804)Translate
TitleNieuwe kaart der provincie van Holland Translate
AuthorKeyser, Jacobus.Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:440.000].Translate
Region Holland.Translate
ImprintAmsterdam : by Isaak TirionTranslate
Year[1744]Translate
Techniquekoperdiepdruk, in kleur. Translate
Size34 x 39 cm. Translate
Notekeerzijde in manuscript: '40'Translate
AnnotationVerschenen in: 1. Nieuwe hand-atlas [...]. - Te Amsterdam : by Isaak Tirion [...], 1744; 2. Nieuwe en beknopte hand-atlas [...]. - Te Amsterdam : by Isaak Tirion [...], 1744; 3. Nieuwe kleine hand-atlas [...]. - Te Amsterdam : by J. de Groot, H. Warnars en de wed. P. Schouten [...], 1789; 4. Nieuwe en keurige reis-atlas door de XVII. Nederlanden [...]. - Te Amsterdam ; Leyden ; Dordrecht ; Harlingen : by J. de Groot, G. Warnars en de wed. P. Schouten ; S. en J. Luchtmans ; A. Blussé en Zoon ; V. van der Plaats, 1789; 5. Nieuwe en keurige reis-atlas door de XVII. Nederlanden [...]. - Te Amsterdam ; Leyden ; Dordrecht ; Harlingen : by J. de Groot en G. Warnars en de wed. P. Schouten ; S. en J. Luchtmans ; A. Blussé en Zoon ; V. van der Plaats, 1793; 6. Nieuwe en keurige reis-atlas door de XVII. Nederlanden [...]. - Te Amsterdam ; Leyden ; Dordrecht ; Harlingen : by J. de Groot en G. Warnars ; S. en J. Luchtmans ; A. Blussé en Zoon ; V. van der Plaats, 1794; 7. Nieuwe en keurige reis-atlas door de XVII. Nederlanden [...]. - Te Leyden ; Dordrecht ; Amsterdam : by S. en J. Luchtmans ; A. Blussé en Zoon ; G. Warnars, 1804; 8. Nieuwe hand-atlas [...]. - [Amsterdam : Covens & Mortier, ca. 1808]; 9. Nieuwe hand-atlas [...]. - [Amsterdam : Covens & Mortier, ca. 1813] (keerzijde in manuscript: '40'). Geen typografische tekst op de keerzijde. Inzet linksboven: 'Kaartje van De Helder Texel Vlieland en Wieringen'. - 12 x 9 cm. Blonk 84.2 Translate
CommentDeze kaart van Holland is een vereenvoudigde weergave van de tweede staat van de kaart 'Hollandiae Comitatus' van Caspar Specht, in de uitgave van de firma Ottens (zie elders in de collectie gedigitaliseerde kaarten van Holland en Utrecht). Net als bij de kaart van Specht wordt een groot gedeelte ten oosten van Holland afgebeeld en verder is een inzetkaartje met de waddeneilanden opgenomen. Details als de weergave van de verveningskanalen bij Veenendaal en de 'Verwaaide zandbergen' op de Veluwe wijzen eveneens op de relatie met de kaart van Specht. Niettemin voegde Tirion ook nieuwe topografie toe. Voor het eerst is bijvoorbeeld de 'Hoek van Holland' afgebeeld, zoals voorkomend op de kaart van Delfland van Cruquius (1712). Boven Wageningen is voorts een verkaveling zichtbaar, terwijl de Tielerwaard voorzien is van een andere structuur. Hoewel op de kaart van Holland geen graveursnaam is aangebracht, mag op basis van veel andere kaarten in Tirions atlas worden aangenomen dat Jacob Keizer voor de gravure heeft zorggedragen. Van de kaart van Holland zijn twee staten bekend. De twee staten verschillen van elkaar in de graadverdeling. Tirion heeft op gegeven moment de nulmeridiaan verplaatst. Bij de eerste staat volgde hij nog de verdeling van Spechts kaart. Later veranderde Tirion dit om in de pas te lopen met de meridiaan (Ferro) op de Franse kaart van de Verenigde Nederlanden van Delisle (1702). Tirion kopieerde deze kaart en door een wijziging door te voeren in de graadverdeling van de kaart van Holland bracht hij beide kaarten in overeenstemming met elkaar. Aldus werd de nulmeridiaan ruim drie graden in oostelijke richting verplaatst en ontstond de hier afgebeelde tweede staat van de kaart. Deze staat verscheen vanaf 1744 in atlassen van Tirion ('Hand-atlas') en vanaf 1789 in atlassen van diverse andere landelijke uitgevers ('Hand-atlas' of 'Reis-atlas'). De koperplaten van de 'Hand-atlas' kwamen uiteindelijk in handen van de firma Covens & Mortier, die rond 1808 en 1813 vrijwel ongewijzigde herdrukken publiceerde. Tot 1828 zat de atlas, waaronder de kaart van de hoogheemraadschappen, in het fonds van deze Amsterdamse uitgeverij.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKaart *Blonk* HOL-89Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate