Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title[Kaart van de Merwede van Hardinxveld tot Sleeuwijk].Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:10.000].Translate
Region Diepte.Translate
Imprint[Den Haag : Landsdrukkerij]Translate
Year[1769]Translate
Techniquekopergrav. Translate
Size29 x 60,5 cm. Translate
AnnotationLinksboven: Resol.ie 7 Septemb. 1769. Door Melchior Bolstra. Met schaalstok. Van den Brink, 'In een opslag van het oog', p. 188, nr. 114; [Hingman], Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Rijks-archief, dl. 2 (1871), p. 100, nr. 851 Translate
CommentDeze tamelijk eenvoudige kaart toont de Merwede stroomafwaarts van Sleeuwijk tot en met de Oude Wiel, bij de toegang tot de Biesbosch. De Rijnlandse landmeter Melchior Bolstra (1704-1776) heeft op de kaart zes ‘raaien’ met peilingen ingetekend. Boven Hardinxveld kampte het scheepvaartverkeer namelijk met enkele zandplaten in de rivier. Vooral bij laag water hadden schepen moeite om de vaargeul te houden en liepen zij menigmaal vast op de zandbanken. Ook bij de haven van Werkendam waren er ondieptes, die zich ondanks allerlei tegenmaatregelen steeds meer uitbreidden. Als oorzaak van al deze verzandingen werd de invloed van de Biesbosch aangewezen. Op advies van experts, waaronder Bolstra, sloot men vele kreken in de Biesbosch af. Dit leidde niet tot het gewenste effect, waardoor later meer ingrijpende voorstellen zouden volgen. De kaart met de peilingen in de Merwede is als bijlage gevoegd bij de resolutie van 7 september 1769, ‘Advies van Gecommitteerde Raden aan de Staten van Holland over de verbetering van de Merwede, september 1769’.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 158 (Dk41-14)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate