Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title[Kaart van de rivier de Merwede bij Dordrecht wegens de verzanding van de rivier ter hoogte van Dordrecht en Papendrecht] Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:6.000].Translate
Region Merwede.Translate
Imprint[Den Haag: Landsdrukkerij]Translate
Year[1761]Translate
Techniquekopergrav. Translate
Size27 x 54,5 cm. Translate
AnnotationLinksboven: Resol.e 3 April 1761, No. 2. Rechtsonder: De dieptens die op deeze kaart staan uitgedrukt ... Met schaalstok. P. van den Brink, 'In een opslag van het oog', p. 181, nr. 88; [Hingman], Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Rijks-archief, dl. 2 (1871), p. 102, nr. 871 Translate
CommentDe scheepvaart in de Merwede had in de 18de eeuw regelmatig last van zandbanken en ondieptes. Zo vormden zich op den duur enkele zandplaten bij Hardinxveld, die vooral bij laag water voor de schepen hinder opleverden. Ook bij de haven van Werkendam waren er ondieptes, die zich ondanks allerlei tegenmaatregelen steeds meer uitbreidden. Deze door de landmeter Melchior Bolstra (1704-1776) vervaardigde kaart toont de Merwede tussen Papendrecht en Dordrecht in 1761. Ook op dit traject had men eveneens te stellen met verzandingen, waardoor de stad Dordrecht voor het scheepvaartverkeer moeilijk bereikbaar was. Samen met de Inspecteur-Generaal Johan Lulofs (1754-1768) had Bolstra twaalf rivierpeilingen gedaan en op de kaart ingetekend. Deze peilingen werden vergeleken met eerdere peilingen, gedaan in de periode 1738-1741 ten behoeve van de overzichtskaart van de Merwede. Daaruit bleek dat de rivier aan de noordzijde breder was geworden, terwijl het zuidelijk deel geleidelijk aan verzandde. Ook kwam aan het licht dat de Noord, de verbinding van de Merwede met de Nieuwe Maas, kampte met flinke sedimentatie. De kaart is als bijlage gevoegd bij de statenresolutie van 3 april 1761 met betrekking tot een door Lulofs geschreven rivierkundig rapport, ‘Rapport van eenige inspectien en peilingen van de Merwede, zo bij Dordrecht, als bij Hardinxveld, Leiden, 25 november 1760’.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 159 (Dk41-14)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate