Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleKaart van het riviervak op den Ouden Maas, genaamd de Lint ... Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:5.000].Translate
Region Maas.Translate
Imprint[Plaats van uitgave niet vastgesteld] : [uitgever niet vastgesteld]Translate
Year[ca. 1796]Translate
Techniquems., gekleurd Translate
Size46 x 83 cm Translate
AnnotationManuscriptkaart. Met schaalstok (200 Rhynl. roeden). Translate
CommentIn de 18de eeuw kampte de vaarweg via het Goereese Gat, Dordtse Kil en Oude Maas met voortdurende verzandingen. Vooral van de zijde van de scheepvaart klonk de roep om hiertegen maatregelen te nemen. Dat gold met name voor de aansluiting van de Oude Maas op het Krabbegat bij ’s-Gravendeel. De Krabbe vormde een alternatieve scheepvaartroute naar Rotterdam, wanneer de Maasmond door verzandingen onbevaarbaar was. De Krabbe zelf bleek echter ook gevoelig voor verzanding. Soms liepen schepen hier vast op de bodem en versperden zij de doorgang. Deze ongewenste situatie is de aanleiding geweest voor vele grootschalige karteringen van dit stukje Nederland. Ook deze manuscriptkaart, rond 1796 vervaardigd door de landmeters Jacob Engelman, Frederik Willem Conrad en L. Gunkel, is daar een voorbeeld van. De kaart toont onder meer enkele dwarslodingen. Zoals de cartouche rechtsonder duidelijk maakt, diende de kaart vergeleken te worden met een vroegere kaart van Engelman uit 1788. Opdat ‘men kan nagaan welken veranderingen er sedert dien tijd voorgevallen zijn’. Op de kaart zijn enkele grote zandplaten weergegeven en daarbij een aantal geprojecteerde kribben. Deze kribben moesten zorgen voor een hogere stroomsnelheid en het tegengaan van een verdergaande sedimentatie.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 166 (Dk41-14)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate