Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title[De Oude Maas] Translate
AuthorHoek, A.,Translate
TypeMapTranslate
Region Maas.Translate
Imprint[Plaats van uitgave niet vastgesteld] : [uitgever niet vastgesteld]Translate
Year[1797-1800]Translate
Techniquems., in kleur Translate
Size62 x 96 cm Translate
AnnotationManuscriptkaarten. Met dieptepeilingen gedaan in de jaren 1797, 1798, 1799 en 1800. Translate
CommentIn de 18de eeuw kampte de vaarweg via het Goereese Gat, Dordtse Kil en Oude Maas met voortdurende verzandingen. Vooral van de zijde van de scheepvaart klonk de roep om hiertegen maatregelen te nemen. Dat gold met name voor de aansluiting van de Oude Maas op het Krabbegat bij ’s-Gravendeel. De Krabbe vormde een alternatieve scheepvaartroute naar Rotterdam, wanneer de Maasmond door verzandingen onbevaarbaar was. De Krabbe zelf bleek echter ook gevoelig voor verzanding. Soms liepen schepen hier vast op de bodem en versperden zij de doorgang. Deze ongewenste situatie is de aanleiding geweest voor vele grootschalige karteringen van dit stukje Nederland. Ook deze manuscriptkaart, in 1798 vervaardigd door de landmeters A. Hoek, Cornelis Verhey en Jacob Engelman, is daar een voorbeeld van. Hij maakt deel uit van een serie manuscriptkaarten van hetzelfde gebied met dieptepeilingen uit de periode 1797-1800. Op die manier kreeg de Hollandse waterstaatsdienst een nauwkeurig beeld van de plaatselijke rivierkundige gesteldheid en ontwikkeling. Op basis daarvan konden eventueel maatregelen ter verbetering van de doorvaarbaarheid genomen worden.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 167 (Dk41-14)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate